Ajuda HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

Accessoris d'acabat i tractament del paper

d'HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise M855 i HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880

Guia de l'usuari

background image
background image

Índex de continguts

1 Descripció general dels accessoris d'acabat ..................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .............................................................. 2

Especificacions del producte HP LaserJet Enterprise M806 .............................................................. 2

Especificacions tècniques ................................................................................................. 2
Dimensions del producte .................................................................................................. 3
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques .......................... 8

Consum d'energia ........................................................................................... 8
Especificacions elèctriques ............................................................................ 8
Emissions acústiques ..................................................................................... 8

Interval de l'entorn operatiu ............................................................................................. 9

Especificacions del producte HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................... 9

Especificacions tècniques ................................................................................................. 9
Dimensions del producte ................................................................................................ 10
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ........................ 13

Consum d'energia ......................................................................................... 13
Especificacions elèctriques .......................................................................... 13
Emissions acústiques ................................................................................... 13

Interval de l'entorn operatiu ........................................................................................... 14

Grapadora/apiladora ......................................................................................................................... 14
Grapadora/apiladora amb perforador .............................................................................................. 15
Generador de fullets ......................................................................................................................... 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ......................................... 17

Especificacions del producte HP Color LaserJet Enterprise M855 ................................................... 17

Especificacions tècniques ............................................................................................... 17
Dimensions del producte ................................................................................................ 19
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ........................ 23

Consum d'energia ......................................................................................... 23
Especificacions elèctriques .......................................................................... 23
Emissions acústiques ................................................................................... 23

Interval de l'entorn operatiu ........................................................................................... 24

Especificacions del producte HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ................................... 24

Especificacions tècniques ............................................................................................... 24

CAWW

iii

background image

Dimensions del producte ................................................................................................ 26
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ........................ 29

Consum d'energia ......................................................................................... 29
Especificacions elèctriques .......................................................................... 30
Emissions acústiques ................................................................................... 30

Interval de l'entorn operatiu ........................................................................................... 30

Grapadora/apiladora i grapadora/apiladora amb perforador ......................................................... 31
Grapadora/apiladora i generador de fullets i grapadora/apiladora i generador de fullets amb
perforador ......................................................................................................................................... 31

Especificacions dels accessoris d'acabat ............................................................................................................ 33

Especificacions dels accessoris ........................................................................................................ 33
Capacitats de la safata de sortida de la grapadora/apiladora ......................................................... 38
Capacitats de la safata de sortida del generador de fullets ............................................................ 39

2 Instal·lació i configuració dels accessoris d'acabat ......................................................................................... 41

Instal·lació o substitució d'un accessori de grapadora/apiladora o grapadora/apiladora amb perforador
per a HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ................................................... 42

Introducció ......................................................................................................................................... 42
Abans de començar ........................................................................................................................... 42
Eines necessàries .............................................................................................................................. 42
Pas 1: Traieu la grapadora/apiladora ............................................................................................... 43
Pas 2: Desembaleu l'accessori de grapadora/apiladora opcional o de recanvi ............................... 44
Pas 3: Instal·leu l'accessori de grapadora/apiladora opcional o de recanvi .................................... 45
Pas 4: Devolució de peces ................................................................................................................. 47
Pas 5: Configureu la ubicació per defecte de les perforacions ........................................................ 47
Pas 6: Configureu la ubicació per defecte de l'engrapat .................................................................. 48

Instal·lació o substitució d'un accessori de grapadora/apiladora amb generador de fullets per a HP
LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .................................................................. 49

Introducció ......................................................................................................................................... 49
Abans de començar ........................................................................................................................... 49
Eines necessàries .............................................................................................................................. 49
Pas 1: Traieu el generador de fullets ................................................................................................ 49
Pas 2: Desembaleu l'accessori de generador de fullets opcional o de recanvi ............................... 50
Pas 3: Instal·leu l'accessori de generador de fullets opcional o de recanvi .................................... 52
Pas 4: Devolució de peces ................................................................................................................. 54
Pas 5: Configureu el generador de fullets al servidor web incrustat (EWS) d'HP ............................ 54

1: Connexió a l'EWS ......................................................................................................... 55
2: Configuració de la funció Selecció de paper ............................................................... 55
3: Configuració de la funció Cares per a la impressió a una sola cara o dúplex ............ 56
4: Configuració de la funció Fullet .................................................................................. 57

Pas 6: Configureu la ubicació per defecte de l'engrapat .................................................................. 57

iv

CAWW

background image

Instal·lació o substitució d'un accessori de grapadora/apiladora o grapadora/apiladora amb perforador
per a HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ................................ 59

Introducció ......................................................................................................................................... 59
Abans de començar ........................................................................................................................... 59
Eines necessàries .............................................................................................................................. 59
Pas 1: Traieu la grapadora/apiladora ............................................................................................... 59
Pas 2: Desembaleu la grapadora/apiladora opcional o de recanvi ................................................. 61
Pas 3: Instal·leu la grapadora/apiladora opcional o de recanvi ....................................................... 62
Pas 4: Devolució de peces ................................................................................................................. 64
Pas 5: Configureu la ubicació per defecte de les perforacions ........................................................ 65
Pas 6: Configureu la ubicació per defecte de l'engrapat .................................................................. 65

Instal·lació o substitució del generador de fullets o del generador de fullets amb accessori de
perforador per a HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 .............. 67

Introducció ......................................................................................................................................... 67
Abans de començar ........................................................................................................................... 67
Eines necessàries .............................................................................................................................. 67
Pas 1: Traieu el generador de fullets ................................................................................................ 67
Pas 2: Desembaleu l'accessori de generador de fullets opcional o de recanvi ............................... 69
Pas 3: Instal·leu l'accessori de generador de fullets opcional o de recanvi .................................... 70
Pas 4: Devolució de peces ................................................................................................................. 72
Pas 5: Configureu el generador de fullets al servidor web incrustat (EWS) .................................... 73

1: Connexió a l'EWS ......................................................................................................... 73
2: Configuració de la funció Selecció de paper ............................................................... 73
3: Configuració de la funció Cares per a la impressió a una sola cara o dúplex ............ 74
4: Configuració de la funció Fullet .................................................................................. 75

Pas 6: Configureu la ubicació per defecte de les perforacions ........................................................ 75
Pas 7: Configureu la ubicació per defecte de l'engrapat .................................................................. 76

Configuració del producte per al Mode bústia correu o per al Mode apiladora ................................................. 77

Pas 1: Accediu al servidor web incrustat d'HP (EWS) ....................................................................... 77
Pas 2: Configureu el Mode bústia correu o el Mode apiladora des del servidor web incrustat
(EWS) ................................................................................................................................................. 78
Pas 3: Configureu els paràmetres de la grapadora/apiladora ......................................................... 80
Pas 4: Configureu els paràmetres de Grapa/Classifica .................................................................... 81
Pas 5: Configureu la funcionalitat del perforador ............................................................................ 82
Pas 6: Configureu la safata de sortida .............................................................................................. 83

Configuració del controlador d'impressora HP per a Windows® 7, 8, 8.1 i per a OS X per al Mode bústia
de correu o Mode apiladora ................................................................................................................................. 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 i 8.1 ............................................................................................................................ 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

CAWW

v

background image

3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat ...................................................................... 87

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................................ 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ......................................... 94
Càrrega i l'orientació del paper ......................................................................................................................... 100

Introducció ...................................................................................................................................... 100
Impressió cara amunt i cara avall ................................................................................................... 100
Orientació del paper a la safata 1 ................................................................................................... 102
Orientació del paper a les safates 2, 3, 4 i 5 ................................................................................... 103
Orientació del paper de la safata de 3x500 fulls ........................................................................... 105

4 Com utilitzar el perforador (accessori d'acabat opcional) .............................................................................. 109

Introducció ......................................................................................................................................................... 110
Opcions de sortida del dispositiu ...................................................................................................................... 111

Introducció ...................................................................................................................................... 111
Opcions de sortida només de perforació ........................................................................................ 112

Perforador de 2 forats .................................................................................................. 112
Perforador de 3 forats .................................................................................................. 113
Perforador de 4 forats .................................................................................................. 114

Opcions de sortida de perforació i d'engrapat ............................................................................... 115

Perforació de 2 forats i 1 grapa .................................................................................... 115
Perforació de 2 forats i 2 grapes .................................................................................. 117
Perforació de 3 forats i 1 grapa .................................................................................... 118
Perforació de 3 forats i 2 grapes .................................................................................. 119
Perforació de 4 forats i 1 grapa .................................................................................... 121
Perforació de 4 forats i 2 grapes .................................................................................. 122

Perforació en copiar des l'accessori opcional de l'alimentador de documents automàtic (ADA) ................... 124
Perforació en imprimir des d'una aplicació Windows® (accessori opcional) mitjançant un controlador
d'impressió UPD d'HP o el controlador d'impressió específic de producte PCL 6 d'HP .................................... 125
Perforació en imprimir des d'una aplicació OS X (accessori opcional) mitjançant un controlador
d'impressió d'HP ................................................................................................................................................ 126

5 Com utilitzar la funció d'engrapat/classificació (accessori d'acabat opcional) ................................................ 127

Introducció ......................................................................................................................................................... 128
Opcions de sortida del dispositiu ...................................................................................................................... 129

Introducció ...................................................................................................................................... 129
Opcions de sortida només d'engrapat ............................................................................................ 130

1 grapa .......................................................................................................................... 130
2 grapes ........................................................................................................................ 132

Opcions de sortida d'engrapat i de perforació ............................................................................... 134

1 grapa i perforació de 2 forats .................................................................................... 134
1 grapa i perforació de 3 forats .................................................................................... 136

vi

CAWW

background image

1 grapa i perforació de 4 forats .................................................................................... 137
2 grapes i perforació de 2 forats .................................................................................. 138
2 grapes i perforació de 3 forats .................................................................................. 139
2 grapes i perforació de 4 forats .................................................................................. 141

Engrapat/classificació en copiar des l'accessori opcional de l'alimentador de documents automàtic (ADA) 143
Engrapat/classificació en imprimir des d'una aplicació Windows® (accessori opcional) mitjançant un
controlador d'impressió UPD d'HP o el controlador d'impressió específic de producte PCL 6 d'HP ............... 144
Engrapat/classificació en imprimir des d'una aplicació OS X mitjançant un controlador d'impressió d'HP ... 145

6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional) ....................................................................................... 147

Introducció ......................................................................................................................................................... 148
Creació i ús de dreceres d'impressió de fullets ................................................................................................. 149

Creació una drecera d'impressió de fullets en una aplicació Windows® mitjançant un
controlador d'impressió UPD d'HP o el controlador d'impressió específic de producte PCL 6
d'HP ................................................................................................................................................. 149
Creació d'una drecera de configuració predefinida d'impressió de fullets en una aplicació
OS X mitjançant un controlador d'impressió d'HP .......................................................................... 149
Creació d'una drecera de configuracions ràpides des del servidor web incrustat d'HP (EWS) ...... 150

Connexió al servidor web incrustat d'HP (EWS) ........................................................... 150
Configuració de la drecera de configuracions ràpides ................................................. 151

Pas 1: Seleccioneu la ubicació del botó de la configuració ràpida i les
opcions d'interacció dels usuaris al tauler de control ............................... 151
Pas 2: Configureu la selecció de paper ...................................................... 152

Impressió d'un fullet des de l'ordinador mitjançant un controlador d'impressió UPD d'HP o el
controlador d'impressió específic del producte PCL 6 d'HP per a Windows i un controlador d'impressió
HP per a Mac ...................................................................................................................................................... 153

Windows® ........................................................................................................................................ 153
OS X ................................................................................................................................................. 153

Creació d'un fullet a Microsoft® Publisher (Windows®) .................................................................................... 155

Creació d'un fullet a Microsoft® Publisher 2003 ............................................................................ 155
Creació d'un fullet a Microsoft® Publisher 2010 o 2013 ................................................................ 155

Creació d'un fullet a Adobe® Reader XI (Windows®) ......................................................................................... 157
Creació d'un fullet en copiar des l'accessori opcional de l'alimentador de documents automàtic (ADA) ....... 158

CAWW

vii

background image

viii

CAWW

background image

1