HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Creació d’un fullet a Adobe® Reader XI (Windows®)

background image

Creació d'un fullet a Adobe® Reader XI (Windows®)

Al següent exemple, s'ha d'imprimir un document PDF de 20 pàgines. El document original té mida de carta i

orientació vertical. El document s'ha d'imprimir com a fullet en paper 11 x 17 amb engrapat en quadernet

(dues grapes) al centre del document. Hi ha un generador de fullets/acabador connectat al producte.

S'utilitza la configuració per defecte d'Adobe® Reader XI.

NOTA:

Si el botó Fullet s'ha seleccionat a Adobe ® Reader XI i es realitzen els passos següents, l'ordre de

pàgines del fullet serà incorrecte. Realitzeu els passos següents només per obtenir l'ordre de les pàgines

correcte.

NOTA:

En aquest exemple, s'imprimiran dues pàgines de mida de carta en paper 11 x 17 per crear un fullet

8,5 x 11.

Els passos següents mostren com es configura el controlador d'impressora per imprimir el document:

1.

A l'aplicació, seleccioneu Fitxer i, a continuació, Imprimeix.

2.

Seleccioneu la impressora on s'imprimirà el fullet.

3.

Feu clic a Propietats. S'obrirà el quadre de diàleg Propietats del document.

4.

Feu clic a la pestanya Paper/Qualitat i seleccioneu la mida del paper de cada pàgina impresa. És la mida

de pàgina del document original. En aquest exemple, seleccioneu la mida de carta.

5.

Feu clic a la pestanya Acabat i definiu les opcions següents:

a.

Deixeu activada l'opció per defecte, Impressió a les dues cares.

b.

Al menú desplegable Disseny fullet, seleccioneu Enquadernació esquerra.

c.

Al menú desplegable Pàgines per full, seleccioneu 2 pàgines per full.

d.

Deixeu l'orientació de pàgina per defecte com a Vertical.

6.

Feu clic a la pestanya Efectes.

7.

Seleccioneu el botó d'opció Imprimeix document en i seleccioneu 11 x 17 al menú desplegable. Aquesta

és la mida del paper que voleu imprimir.

8.

Feu clic a la pestanya Sortida i, al menú desplegable Grapa, seleccioneu Plegat i cosit (això plegarà i

graparà automàticament el fullet).

9.

Feu clic a D'acord. Es tanca el quadre de diàleg Document.

10.

Al quadre de diàleg Imprimeix, feu clic a D'acord. El fullet s'imprimeix en l'ordre correcte.

CAWW

Creació d'un fullet a Adobe® Reader XI (Windows®) 157