HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Creació d’un fullet a Microsoft® Publisher 2010 o 2013

background image

Creació d'un fullet a Microsoft® Publisher 2010 o 2013

Al següent exemple, s'ha d'imprimir un document PDF de 20 pàgines. El document original té mida de carta i

orientació vertical. El document s'ha d'imprimir com a fullet en paper 11 x 17 amb engrapat en quadernet

CAWW

Creació d'un fullet a Microsoft® Publisher (Windows®) 155

background image

(dues grapes) al centre del document. Hi ha un generador de fullets/acabador connectat al producte. S'estan

utilitzant els paràmetres per defecte de Publisher.

1.

Un cop s'ha creat el fullet a Publisher 2010 o 2013, feu clic a la pestanya Disseny de pàgina.

2.

A la cinta de menú, feu clic a la fletxa de Mida. S'obrirà el quadre de diàleg Configuració de pàgina.

3.

Des del menú desplegable Tipus de distribució, seleccioneu Fullet.

4.

A l'aplicació, seleccioneu Fitxer i, a continuació, feu clic a Imprimeix.

5.

Seleccioneu el producte des del qual s'imprimirà el fullet.

6.

Feu clic a Propietats. S'obrirà el quadre de diàleg Propietats del document.

7.

Feu clic a la pestanya Paper/Qualitat i seleccioneu la mida del paper de cada pàgina impresa. És la mida

de pàgina del document original. En aquest exemple, seleccioneu la mida de carta.

8.

Feu clic a la pestanya Acabat i definiu les opcions següents:

a.

Deixeu l'opció per defecte com a Impressió a les dues cares.

b.

Al menú desplegable Disseny fullet, seleccioneu Enquadernació esquerra.

c.

Al menú desplegable Pàgines per full, seleccioneu 2 pàgines per full.

d.

Deixeu l'orientació de pàgina per defecte com a Vertical.

9.

Feu clic a la pestanya Efectes.

10.

Seleccioneu el botó d'opció Imprimeix document en i seleccioneu 11 x 17 al menú desplegable. Aquesta

és la mida del paper que voleu imprimir.

11.

Feu clic a la pestanya Sortida i, al menú desplegable Grapa, seleccioneu Plegat i cosit (això plegarà i

graparà automàticament el fullet).

12.

Feu clic a D'acord. Es tanca el quadre de diàleg Document.

13.

Al quadre de diàleg Imprimeix, feu clic a D'acord. El fullet s'imprimeix en l'ordre correcte.

156 Capítol 6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional)

CAWW