HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Creació d’un fullet en copiar des l’accessori opcional de l’alimentador de documents automàtic (ADA)

background image

Creació d'un fullet en copiar des l'accessori opcional de

l'alimentador de documents automàtic (ADA)

Per copiar a la sortida de fullets i imprimir un fullet des de l'alimentador de documents automàtic (ADA), cal

configurar els paràmetres de format de fullet.

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control, toqueu

Còpia

.

2.

Al menú

Còpia

, desplaceu-vos fins a

Fullet

, toqueu aquesta opció i marqueu la casella de selecció de

Format fullet

.

NOTA:

Per plegar i cosir (grapar) el fullet, marqueu la casella

Plegat i cosit

per habilitar aquesta

funció.

3.

Per definir el tipus de paper, toqueu

Mida original

i definiu les opcions següents:

a.

Seleccioneu el tipus de paper del fullet. Estan disponibles les opcions següents:

Original 1 cares, sortida 1 cares

Original 2 cares, sortida 2 cares

Original 1 cares, sortida 2 cares

Original 2 cares, sortida 1 cares

NOTA:

Quan carregueu mides barrejades a l'alimentador de documents, assegureu-vos d'alinear

totes les pàgines amb la guia posterior a l'alimentador de documents.

b.

Si s'ha seleccionat la sortida de 2 cares, toqueu

Orientació

i seleccioneu una sortida de 2 cares:

Estil llibre

: la cara posterior de l'original s'imprimeix cara amunt i la cara posterior de la còpia

s'imprimeix de la mateixa manera. Utilitzeu aquesta opció per als originals i les còpies que

s'enquadernen pel marge esquerre del paper.

Estil llibreta

: la cara posterior de l'original s'imprimeix cara avall i la cara posterior de la còpia

s'imprimeix de la mateixa manera. Utilitzeu aquesta opció per a l'original i les còpies que

s'enquadernen pel marge superior del paper.

Original estil llibre, còpia estil llibreta

: la cara posterior de l'original s'imprimeix cara amunt,

però la cara posterior de la còpia s'imprimeix cara avall. Utilitzeu aquesta opció si l'original

s'ha enquadernat pel marge esquerre, però les còpies han d'enquadernar-se pel marge

superior.

Original estil llibreta, còpia estil llibre

: la cara posterior de l'original s'imprimeix cara avall,

però la cara posterior de la còpia s'imprimeix cara amunt. Utilitzeu aquesta opció si l'original

s'ha enquadernat pel marge superior, però les còpies han d'enquadernar-se pel marge

esquerre.

NOTA:

La pantalla

Orientació

té l'opció per canviar l'orientació

Vertical

per defecte a

Horitzontal

.

c.

Toqueu

D'acord

a la pantalla Orientació del contingut i toqueu

D'acord

a la pantalla Cares per

tornar a la pantalla Fullet.

4.

Per configurar la sortida de cares, toqueu

Cares

i seleccioneu la sortida adequada.

Toqueu

Orientació

per seleccionar vertical/horitzontal i l'orientació de la cara posterior.

158 Capítol 6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

NOTA:

Per a un fullet, pot ser que el document original sigui en una cara d'un sol full de paper de mida

A4 210 x 297 mm o carta 216 x 279 mm. Si és així, seleccioneu Original d'1 cara, sortida de 2 cares.

5.

Per seleccionar la safata amb el tipus de paper apropiat, toqueu

Selecció de paper

i definiu la safata que

s'utilitzarà. Toqueu

D'acord

.

6.

A la cantonada superior dreta, toqueu el quadre

Còpies

i introduïu el nombre de còpies necessàries.

7.

Toqueu el botó

Còpia

de color verd al tauler de control per imprimir el fullet.

CAWW

Creació d'un fullet en copiar des l'accessori opcional de l'alimentador de documents automàtic (ADA) 159

background image

160 Capítol 6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional)

CAWW