HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Creació d’una drecera de configuracions ràpides des del servidor web incrustat d’HP (EWS)

background image

Creació d'una drecera de configuracions ràpides des del servidor web incrustat

d'HP (EWS)

Les configuracions ràpides són dreceres de tasques a les quals es pot accedir des de la pantalla principal o a

l'aplicació Configuracions ràpides del dispositiu. Les tasques es poden configurar per tal que s'iniciïn de forma

immediata un cop seleccionades, perquè sigui necessària una visualització prèvia de les imatges abans de la

finalització de les tasques, o bé per tal que s'utilitzin altres opcions útils per ajudar els usuaris a realitzar les

seves tasques de forma ràpida i fiable. Les configuracions ràpides es desen com a tasca única i no afecten el

conjunt de paràmetres per defecte de l'aplicació de base.

Connexió al servidor web incrustat d'HP (EWS)

Configuració de la drecera de configuracions ràpides