HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Pas 2: Configureu la selecció de paper

background image

Pas 2: Configureu la selecció de paper

Desplaceu-vos a Selecció de paper i seleccioneu la safata amb la mida de paper adient. Per exemple,

seleccioneu Safata 1: Tabloide o A3 (297 x 420 mm).

152 Capítol 6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

Impressió d'un fullet des de l'ordinador mitjançant un

controlador d'impressió UPD d'HP o el controlador d'impressió

específic del producte PCL 6 d'HP per a Windows i un controlador

d'impressió HP per a Mac

Windows®

OS X

Windows®

Al següent exemple, s'ha d'imprimir un document PDF de 20 pàgines. El document original té mida de carta i

orientació vertical. El document s'ha d'imprimir com a fullet en paper 11 x 17 amb engrapat en quadernet

(dues grapes) al centre del document. Hi ha un generador de fullets/acabador connectat al producte. S'estan

utilitzant els paràmetres per defecte de l'aplicació. Tots els paràmetres de fullets se seleccionen al

controlador d'impressora.

1.

A l'aplicació, seleccioneu Fitxer i, a continuació, feu clic a Imprimeix.

2.

Seleccioneu la impressora on s'imprimirà el fullet.

3.

Feu clic a Propietats. S'obrirà el quadre de diàleg Propietats del document.

4.

Feu clic a la pestanya Paper/Qualitat i seleccioneu la mida del paper de cada pàgina impresa. És la mida

de pàgina del document original. En aquest exemple, seleccioneu la mida de carta.

5.

Feu clic a la pestanya Acabat i definiu les opcions següents:

a.

Deixeu activada l'opció per defecte, Impressió a les dues cares.

b.

Al menú desplegable Disseny fullet, seleccioneu Enquadernació esquerra.

c.

Al menú desplegable Pàgines per full, seleccioneu 2 pàgines per full.

d.

Deixeu l'orientació de pàgina per defecte com a Vertical.

6.

Feu clic a la pestanya Efectes.

7.

Seleccioneu el botó d'opció Imprimeix document en i seleccioneu 11 x 17 al menú desplegable. Aquesta

és la mida del paper que voleu imprimir.

8.

Feu clic a la pestanya Sortida i, al menú desplegable Grapa, seleccioneu Plegat i cosit (això plegarà i

graparà automàticament el fullet).

9.

Feu clic a D'acord. Es tanca el quadre de diàleg Document.

10.

Al quadre de diàleg Imprimeix, feu clic a D'acord. El fullet s'imprimeix en l'ordre correcte.

NOTA:

L'opció Plegat i cosit del controlador d'impressora, que plega i grapa automàticament el fullet,

només està disponible quan hi ha un creador de fullets connectat al producte.

OS X

Al següent exemple, s'ha d'imprimir un document PDF de 20 pàgines. El document original té mida de carta i

orientació vertical. El document s'ha d'imprimir com a fullet en paper 11 x 17 amb engrapat en quadernet

(dues grapes) al centre del document. Hi ha un generador de fullets/acabador connectat al producte. S'estan

CAWW