HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - OS X

background image

OS X

Al següent exemple, s'ha d'imprimir un document PDF de 20 pàgines. El document original té mida de carta i

orientació vertical. El document s'ha d'imprimir com a fullet en paper 11 x 17 amb engrapat en quadernet

(dues grapes) al centre del document. Hi ha un generador de fullets/acabador connectat al producte. S'estan

CAWW

Impressió d'un fullet des de l'ordinador mitjançant un controlador d'impressió UPD d'HP o el controlador

d'impressió específic del producte PCL 6 d'HP per a Windows i un controlador d'impressió HP per a Mac

153

background image

utilitzant els paràmetres per defecte de l'aplicació. Tots els paràmetres de fullets se seleccionen al

controlador d'impressora.

1.

Seleccioneu File (Fitxer) i, a continuació, feu clic a Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte a Printer (Impressora).

3.

Seleccioneu Copies & Pages (Còpies i pàgines).

4.

Al menú desplegable, seleccioneu Layout (Distribució).

5.

Per a Pages per Sheet (Pàgines per full), seleccioneu 2.

6.

Per a Two-Sided (Dues cares), seleccioneu Short-Edge binding (Enquadernació marge curt).

7.

Seleccioneu Layout (Distribució) i, al menú desplegable, seleccioneu Finishing (Acabat).

8.

Per a Output Bin (Safata de sortida), seleccioneu Lower Left Bin (Safata esquerra inferior).

9.

L'opció Staple (Grapa) canviarà automàticament a Fold and Stitch (Plegat i cosit), cosa que plegarà el

document i hi graparà dues grapes al centre del document.

10.

Seleccioneu Finishing (Acabat) i, al menú desplegable, seleccioneu Booklet Printing (Impressió de

fullets).

11.

La casella de selecció Format Output as Booklet (Formata la sortida com a fullet) ha d'estar marcada.

12.

Definiu Paper for Booklet (Paper per a fullet) en la mida de paper apropiada per imprimir. En aquest

exemple, definiu-lo com a Tabloid (Tabloide), perquè el fullet s'imprimirà en dues pàgines de mida de

carta en paper 11 x 17.

13.

Seleccioneu Print (Imprimeix). El fullet s'imprimeix en l'ordre correcte.

NOTA:

L'opció Plegat i cosit del controlador d'impressora, que plega i grapa automàticament el fullet,

només està disponible quan hi ha un creador de fullets connectat al producte.

154 Capítol 6 Com imprimir fullets (accessori d'acabat opcional)

CAWW