HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Perforació de 2 forats i 2 grapes

background image

Perforació de 2 forats i 2 grapes

Les taules d'opcions de perforació i d'engrapat per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — CZ995A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — CZ995A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ996A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — CZ996A

Les taules d'opcions de perforació i d'engrapat per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — A2W84A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — A2W84A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 117

background image

Taula 4-9

Opcions de perforació de dos forats i dues grapes per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, dos forats a

l'esquerra o a la part

superior

Dues grapes a

l'esquerra, dos forats

a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, dos forats a la

dreta

Dues grapes a la part

superior, dos forats a

la part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Taula 4-10

Opcions de perforació de dos forats i dues grapes per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, dos forats a

l'esquerra o a la part

superior

Dues grapes a

l'esquerra, dos forats

a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, dos forats a la

dreta

Dues grapes a la part

superior, dos forats a

la part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Legal

216 x 330 mm

Oficio

216 x 340 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible