HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Perforació de 4 forats i 2 grapes

background image

Perforació de 4 forats i 2 grapes

Les taules d'opcions de perforació i d'engrapat per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ996A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ996A

Les taules d'opcions de perforació i d'engrapat per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

122 Capítol 4 Com utilitzar el perforador (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

Taula 4-17

Opcions de perforació de quatre forats i dues grapes per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, quatre

forats a l'esquerra o

a la part superior

Dues grapes a

l'esquerra, quatre

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, quatre forats a

la dreta

Dues grapes a la part

superior, quatre

forats a la part

superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Taula 4-18

Opcions de perforació de quatre forats i dues grapes per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, quatre

forats a l'esquerra o

a la part superior

Dues grapes a

l'esquerra, quatre

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, quatre forats a

la dreta

Dues grapes a la part

superior, quatre

forats a la part

superior

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

NOTA:

El paper de mida de carta i A4 no és compatible amb l'alimentació pel marge curt.

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 123