HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Perforador de 4 forats

background image

Perforador de 4 forats

Les taules d'opcions de perforació per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise M806 i HP

LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ996A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ996A

Les taules d'opcions de perforació per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP

Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

114 Capítol 4 Com utilitzar el perforador (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

Taula 4-5

Opcions de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Quatre forats a

l'esquerra o a la part

superior

Quatre forats a

l'esquerra

Quatre forats a la

dreta

Quatre forats a la

part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Taula 4-6

Opcions de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Quatre forats a

l'esquerra o a la part

superior

Quatre forats a

l'esquerra

Quatre forats a la

dreta

Quatre forats a la

part superior

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

NOTA:

El paper de mida de carta i A4 no és compatible amb l'alimentació pel marge curt.