HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Introducció

background image

Introducció

Els accessoris de tractament del paper d'HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP

M830, HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 tenen diverses

opcions d'engrapat i de perforació per a tipus de paper diferents.

Les taules d'opcions de sortida del dispositiu indiquen la direcció en què s'ha carregat el paper a la safata i

quina serà la sortida:

Orientació de l'alimentació: alimentació pel marge llarg o alimentació pel marge curt

Orientació de l'alimentació pel marge llarg

Direction

of delivery

Aa

123

Orientació de l'alimentació pel marge curt

Direction of delivery

Aa

123

Orientació del document: vertical o horitzontal

Orientació vertical del document

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 129

background image

Aa

123

Orientació horitzontal del document

Aa

123

Acabat: engrapat, perforació o tots dos

Algunes opcions de sortida del dispositiu no són compatibles i així s'indica a les taules de les opcions de

sortida del dispositiu. Alguns controladors no permeten la selecció d'aquestes opcions al controlador. En el

cas de les opcions que no són compatibles, la tasca s'imprimirà, però no es farà cap tractament del paper de

sortida, com ara la perforació o l'engrapat.

NOTA:

Les taules següents són exemples de les funcions compatibles.