HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 1 grapa i perforació de 2 forats

background image

1 grapa i perforació de 2 forats

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

La taula d'opcions de perforació i d'engrapat següent s'aplica a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — CZ995A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — CZ995A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ996A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ996A

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — A2W84A

134 Capítol 5 Com utilitzar la funció d'engrapat/classificació (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — A2W84A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

Taula 5-5

Opcions d'una grapa i de perforació de dos forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a la part

superior o

esquerra

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a

l'esquerra

Una grapa a la

dreta, dos forats

a la dreta

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a la part

superior

Una grapa a la

dreta, dos forats

a la part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Aa

123

Taula 5-6

Opcions d'una grapa i de perforació de dos forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a la part

superior o

esquerra

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a

l'esquerra

Una grapa a la

dreta, dos forats

a la dreta

Una grapa a

l'esquerra, dos

forats a la part

superior

Una grapa a la

dreta, dos forats

a la part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Legal

216 x 330 mm

Oficio

216 x 340 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

No compatible

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 135