HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 1 grapa i perforació de 4 forats

background image

1 grapa i perforació de 4 forats

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

Taula 5-9

Opcions d'una grapa i de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a la part

superior o

esquerra

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a

l'esquerra

Una grapa a la

dreta, quatre

forats a la dreta

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a la part

superior

Una grapa a la

dreta, quatre

forats a la part

superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Aa

123

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 137

background image

Taula 5-10

Opcions d'una grapa i de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a la part

superior o

esquerra

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a

l'esquerra

Una grapa a la

dreta, quatre

forats a la dreta

Una grapa a

l'esquerra, quatre

forats a la part

superior

Una grapa a la

dreta, quatre

forats a la part

superior

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

No compatible

NOTA:

El paper de mida de carta i A4 no és compatible amb l'alimentació pel marge curt.