HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 2 grapes i perforació de 3 forats

background image

2 grapes i perforació de 3 forats

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 139

background image

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — CZ995A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — CZ995A

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode bústia correu — A2W84A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/3 forats — Mode apiladora — A2W84A

Taula 5-13

Opcions de dues grapes i de perforació de tres forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, tres forats

a l'esquerra o a la

part superior

Dues grapes a

l'esquerra, tres

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, tres forats a la

dreta

Dues grapes a la part

superior, tres forats

a la part superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Taula 5-14

Opcions de dues grapes i de perforació de tres forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel marge

curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, tres forats

a l'esquerra o a la

part superior

Dues grapes a

l'esquerra, tres

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, tres forats a la

dreta

Dues grapes a la part

superior, tres forats

a la part superior

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

NOTA:

El paper de mida de carta i A4 no és compatible amb l'alimentació pel marge curt.

140 Capítol 5 Com utilitzar la funció d'engrapat/classificació (accessori d'acabat opcional)

CAWW