HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 2 grapes i perforació de 4 forats

background image

2 grapes i perforació de 4 forats

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP LaserJet Enterprise

M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ996A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ996A

Les taules d'opcions d'engrapat i de perforació per mida de paper següents per a HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 s'apliquen a aquests dispositius:

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — A2W82A

Grapadora/apiladora HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — A2W82A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode bústia correu — CZ999A

Generador de fullets/acabador HP amb perforador de 2/4 forats — Mode apiladora — CZ999A

Taula 5-15

Opcions de dues grapes i de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel

marge llarg

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, quatre

forats a l'esquerra o

a la part superior

Dues grapes a

l'esquerra, quatre

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, quatre forats a

la dreta

Dues grapes a la part

superior, quatre

forats a la part

superior

Carta

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Vertical

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

Horitzontal

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

CAWW

Opcions de sortida del dispositiu 141

background image

Taula 5-16

Opcions de dues grapes i de perforació de quatre forats per mida de paper: orientació d'alimentació de safata pel

marge curt

Mida del paper

Orientació de la

imatge

Dues grapes a

l'esquerra o a la part

superior, quatre

forats a l'esquerra o

a la part superior

Dues grapes a

l'esquerra, quatre

forats a l'esquerra

Dues grapes a la

dreta, quatre forats a

la dreta

Dues grapes a la part

superior, quatre

forats a la part

superior

Tabloide

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Vertical

Aa

123

No compatible

No compatible

Aa

123

Horitzontal

Aa

123

Aa

123

Aa

123

No compatible

NOTA:

El paper de mida de carta i A4 no és compatible amb l'alimentació pel marge curt.

142 Capítol 5 Com utilitzar la funció d'engrapat/classificació (accessori d'acabat opcional)

CAWW

background image

Engrapat/classificació en copiar des l'accessori opcional de

l'alimentador de documents automàtic (ADA)

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control, toqueu

Còpia

.

2.

A la pantalla

Còpia

, toqueu

Grapa/Classifica

i seleccioneu la posició i el nombre de grapes. Estan

disponibles les opcions d'engrapat següents:

Cap

Superior esquerra

Superior dreta

Dues a esq. o sup.

Dues a l'esq.

Dues a la dreta

Dues a la part superior

3.

Toqueu

Orientació

per seleccionar

Vertical

o

Horitzontal

i, a continuació, toqueu

D'acord

.

4.

El valor per defecte és

Classifica

per classificar. Per desactivar la classificació, toqueu la casella de

selecció marcada

Classifica

perquè en desaparegui la marca.

5.

Toqueu

D'acord

.

6.

A la pantalla

Còpia

, introduïu el nombre de còpies necessàries al quadre

Còpies

.

7.

Toqueu

Còpia

per completar la tasca.

CAWW