HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Capacitats de la safata de sortida de la grapadora/apiladora

background image

Capacitats de la safata de sortida de la grapadora/apiladora

La grapadora/apiladora s'ha dissenyat per a acceptar només 50 tasques d'engrapat per a tasques d'engrapat

de paper gran i paper petit. Per a tasques d'engrapat de paper gran, el nombre màxim de pàgines és de

30 pàgines. Per a tasques d'engrapat de paper petit, el nombre màxim de pàgines és de 50 pàgines. Per

aquest motiu, pot ser que els clients vegin el missatge Safata de sortida plena al tauler de control molt

abans que la safata de sortida individual arribi a la seva plena capacitat.

Taula 1-23

Capacitats de la safata de sortida de la grapadora/apiladora

Safata de sortida

Capacitat real de la safata de

sortida

Nombre de tasques d'engrapat

acceptades

Capacitat de la safata per a

tasques d'engrapat

Safata de sortida 1 (safata

apiladora)

1300 fulls de paper normal

1

50 tasques d'engrapat, fins a

50 pàgines de paper petit i fins a

30 pàgines de paper gran

50 tasques d'engrapat o 1300 fulls

(el que es produeixi primer)

Safata de sortida 2 (safata

apiladora)

1700 fulls de paper normal

50 tasques d'engrapat, fins a

50 pàgines de paper petit i fins a

30 pàgines de paper gran

50 tasques d'engrapat o 1700 fulls

(el que es produeixi primer)

1

Basat en paper de 75 g/m

2

(20 lb)

Situació d'exemple:

Un client envia 60 tasques d'engrapat a l'accessori amb cada tasca que consten només de dos fulls i la safata

és plena a la 50a tasca, és a dir, als 100 fulls.

El client truca a HP per dir que la grapadora/apiladora no funciona correctament.

38

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW