HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Especificacions dels accessoris

background image

Especificacions dels accessoris

Taula 1-21

Especificacions d'engrapat i apilament (grapadora/apiladora i generador de fullets)

Element

Especificacions

Observacions

Mètode d'apilament

Els productes HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP

Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 tenen una

grapadora/apiladora

Orientació d'apilament

Cara avall

Cara amunt

1

Capacitat de paper

Format de paper

Paper perforat

Paper especial

Sobre, pel·lícula OHT, paper de color, paper d'etiquetes,

paper gruixut

Pes del paper

De 60 g/m

2

a 220 g/m

2

Mida del paper

Direcció d'alimentació: HP LaserJet Enterprise M806, HP

LaserJet Enterprise flow MFP M830

98 x 312 mm

Direcció d'alimentació: HP Color LaserJet Enterprise

M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

98,4 x 320 mm

Llargada de paper de mida

gran >= 221 mm

Llargada màxima de paper

de mida petita: <221 mm

Direcció d'alimentació creuada: HP LaserJet Enterprise

M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

191 x 635 mm

Direcció d'alimentació creuada: HP Color LaserJet

Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP

M880

152,4 x 457,2 mm

Mode (Mode)

Sense classificar, desplaçament de tasques, classificació i engrapat

Mida del paper

Sense classificar

A3, A4, A4–R, A5 B4, B5, LDR, LGL, LTR, LTR-R, EXE-R, 8K

270 x 390 mm, 16K 195 x 270 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio

216 x 340 mm, mida personalitzada

Mida gran: A3, B4, A4–R,

LDR, LGL, LTR-R

Mida petita: A4, B5–R, A5–

R, LTR, EXE-R

Desplaçament de tasques

A3, A4, A4–R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K

270 x 390 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio 216 x 340 mm, mida

personalitzada

Classificació i engrapat

A3, A4, A4–R, B4, LDR, LGL, LTR, LTR-R, 8K

270 x 390 mm, Oficio 8,5 x 13, Oficio 216 x 340 mm

CAWW

Especificacions dels accessoris d'acabat

33

background image

Taula 1-21

Especificacions d'engrapat i apilament (grapadora/apiladora i generador de fullets) (continuació)

Element

Especificacions

Observacions

Capacitat d'apilament

Sense classificar,

desplaçament de tasques

Safata de sortida 1

Altura màxima de la pila de

mida gran: 65 mm

Altura màxima de la pila de

mida petita: 130 mm

Safata de sortida 2

Altura màxima de la pila de

mida gran: 65 mm

Altura màxima de la pila de

mida petita: 170 mm

Classificació i engrapat

Altura màxima de la pila de mida gran: 130 mm

Altura màxima de la pila de mida petita: 130 mm

50 còpies o menys

Paper especial

No especificat

Apilament mixt

Sense classificar

Paper normal, paper

reciclat

De 60 g/m

2

a 80 g/m

2

Alçada màxima de la pila:

73,5 mm

La capacitat d'apilament no

es garanteix i és només per

a referència

Paper normal, paper

gruixut de 61 a 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila:

73,5 mm

Paper especial

No especificat

Desplaçament de tasques

No especificat

Classificació i engrapat

Alçada màxima de la pila: 130 mm, 50 còpies o menys

Posició d'engrapat

Engrapat frontal en 1 punt, engrapat posterior en 1 punt, engrapat en 2 punts

Per a l'opció de 2 grapes,

les grapes es col·locaran

l'una després de l'altra

Engrapat

Mitjançant lleva giratòria

Subministrament de

grapes

Cartutx de grapes especial (5000 grapes)

Detecció de grapes gairebé

esgotades

Se subministra: l'avís de nivell baix de grapes s'emet després de detectar que les grapes

gairebé s'han esgotat

Queden aproximadament

40 grapes

Detecció de grapes

Se subministra

Engrapat manual

No se subministra

34

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 1-21

Especificacions d'engrapat i apilament (grapadora/apiladora i generador de fullets) (continuació)

Element

Especificacions

Observacions

Capacitat de la grapadora

Mida gran: 2 a 30 fulls,

2 fulls de paper de 199 g/

m

2

i 28 fulls de paper de

80 g/m

2

, màxim: 30 fulls

A4

A3

Carta

Legal

Oficio (8,5 x 13)

11 x 17

B4 (JIS)

Oficio (216 x 340)

8K (270 x 390)

Paper normal: de 60 g/m

2

a 81 g/m

2

: 30 fulls

Gruix d'engrapat:

5,5 mm o menys

Incloent-hi 2 pàgines

de portada excepte

paper extra gruixut

quan s'aplica el mode

de portada

Paper normal: de 82 g/m

2

a 90 g/m

2

: 22 fulls

Paper gruixut: de 91 g/m

2

a 105 g/m

2

: 11 fulls

Paper gruixut: de 106 g/m

2

a 120 g/m

2

: 9 fulls

Paper gruixut: de 121 g/m

2

a 163 g/m

2

: 8 fulls

Paper extra gruixut: de 164 g/m

2

a 199 g/m

2

: 6 fulls

Paper extra gruixut: de 200 g/m

2

a 220 g/m

2

: 5 fulls

Mida petita: 2 a 50 fulls,

2 fulls de paper de 199 g/

m

2

i 48 fulls de 80 g/m

2

,

màxim: 50 fulls en total

Carta (horitzontal)

A4 (horitzontal)

5 x 8

Paper normal: de 60 g/m

2

a 81 g/m

2

: 50 fulls

Paper normal: de 82 g/m

2

a 90 g/m

2

: 44 fulls

Paper gruixut: de 91 g/m

2

a 105 g/m

2

: 18 fulls

Paper gruixut: de 106 g/m

2

a 148 g/m

2

: 18 fulls

Paper gruixut: de 149 g/m

2

a 163 g/m

2

: 13 fulls

Paper extra gruixut: de 164 g/m

2

a 199 g/m

2

: 12 fulls

Paper extra gruixut: de 200 g/m

2

a 220 g/m

2

: 5 fulls

Paper setinat

Paper setinat: de 91 g/m

2

a 130 g/m

2

: 8 fulls

Paper setinat: de 131 g/m

2

a 220 g/m

2

: 5 fulls

Funció d'autodiagnòstics

Se subministra amb error de la unitat grapadora, error de safata i detecció d'embussos,

etc.

Dimensions

Amplada: 662 mm x profunditat: 657 mm x alçada: 1063 mm

Pes

Aproximadament 54 kg

Font d'alimentació

Des de la impressora (24 VCC)

Consum d'energia màxim

20 W o menys en espera, 20 W o menys en funcionament

1

Cara amunt només és compatible amb HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

CAWW

Especificacions dels accessoris d'acabat

35

background image

Direction

of delivery

5 –/+2 mm

Front 1-point

stapling

Direction

of delivery

5 –/+2 mm

Rear 1-point

stapling

Direction

of delivery

1 mm or less

2-point

stapling

Direction

of delivery

2-point

stapling

5 –/+2 mm

Direction

of delivery

LGL, LTR-R :

Y1

:

Y2

4.5 –/+4 mm
162.5 –/+4 mm

LDR, LTR

:

Y1

:

Y2

74.2 –/+4 mm
194.2 –/+4 mm

B4

:

Y1

:

Y2

63 –/+4 mm
183 –/+4 mm

A4R

:

Y1

:

Y2

39.5 –/+4 mm
159.5 –/+4 mm

2-point

stapling

Y1

Y2

A3, A4

:

Y1

:

Y2

83 –/+4 mm
203 –/+4 mm

Taula 1-22

Especificacions per generar fullets (només generador de fullets)

Element

Especificacions

Mètode d'engrapat

Enquadernació centre (plec doble)

Mida del paper

A3, B4, A4–R, LDR, LGL, LTR-R, Oficio (216 x 340), Oficio (8,5 x 13)

Pes del paper

De 60 g/m

2

a 220 g/m

2

Capacitat d'apilament

Pes del paper

Mida del paper

1 a 5 fulls

6 a 10 fulls

11 a 15 fulls

36

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 1-22

Especificacions per generar fullets (només generador de fullets) (continuació)

Element

Especificacions

Paper normal: de

60 g/m

2

a 81 g/m

2

A4R, LTR-R

20 còpies

10 còpies

10 còpies

LGL

10 còpies

10 còpies

5 còpies

A3, B4, LDR

25 còpies

15 còpies

10 còpies

Paper normal: de

82 g/m

2

a 90 g/m

2

A4R, LTR-R

20 còpies

10 còpies

LGL

10 còpies

10 còpies

A3, B4, LDR

25 còpies

15 còpies

Paper normal: De

91 g/m

2

a 105 g/m

2

Mida gran

10 còpies

10 còpies

Paper normal: De

106 g/m

2

a 220 g/m

2

Mida gran

10 còpies

Paper setinat: de

91 g/m

2

a 220 g/m

2

Mida gran

10 còpies

Capacitat de plec

Sense enquadernació: 1 full

Amb enquadernació: 2 a 15 fulls

Posició d'engrapat

2 punts (distribució al centre; interval fix)

Capacitat de grapes

2000 grapes

Subministrament de

grapes

Cartutx especial

Grapes

Grapa especial

Detecció de grapes

Se subministra

Engrapat manual

No se subministra

Mètode de plec

Contacte del roleu

Mode de plec

Plec doble

Posició de plec

Centre del paper

Ajustament de posició Se subministra

Font d'alimentació

Des de la unitat de l'apiladora (24 VCC)

CAWW

Especificacions dels accessoris d'acabat

37

background image

Paper Size

L1

L2

L3

A3

88.5 mm

208.5 mm

210.0 mm

B4

68.5 mm

188.5 mm

182.0 mm

A4R

45.0 mm

165.0 mm

148.5 mm

LDR

79.7 mm

199.7 mm

216.0 mm

LGL

48.0 mm

168.0 mm

177.8 mm

LTR-R

48.0 mm

168.0 mm

139.7 mm

L3 –/+ 1 mm

L2 –/+ 2 mm

L1 –/+ 2 mm