HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Dimensions del producte

background image

Dimensions del producte

Taula 1-16

Dimensions del producte amb totes les portes tancades i amb els cartutxos de tòner i els tambors d'imatgeria

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

M880z

1206,5 mm

736,6 mm

723,9 mm

149,6 kg

M880z+

1206,5 mm

736,6 mm

723,9 mm

152,6 kg

Figura 1-17

Dimensions del producte amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents tancats

Taula 1-17

Requisits d'espai amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents completament oberts

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M880z

1714,5 mm

1498,6 mm

1244,6 mm

M880z+

1714,5 mm

1498,6 mm

1244,6 mm

26

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-18

Requisits d'espai amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents completament

oberts

Taula 1-18

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes tancades

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

Alimentador de

3x500 fulls

387 mm

699 mm

711 mm

36,1 kg

Safata d'entrada de

gran capacitat per a

3500 fulls

387 mm

699 mm

711 mm

39 kg

Grapadora/apiladora

1003,3 mm

736,6 mm

571,9 mm

60 kg

Grapadora/apiladora

amb perforador

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

32 kg

Generador de fullets

1003,3 mm

736,6 mm

571,9 mm

80 kg

Generador de fullets

amb perforador

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

82 kg

CAWW

HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

27

background image

Figura 1-19

Dimensions físiques de l'accessori d'acabat amb totes les portes i safates tancades

Figura 1-20

Dimensions físiques de l'accessori d'acabat amb perforador amb totes les portes i safates

tancades

Taula 1-19

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat connectat amb totes les portes, safates i l'alimentador de

documents completament oberts

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Producte i accessori d'acabat

sense perforador

1714,5 mm

1498,6 mm

2006,6 mm

Producte i accessori d'acabat amb

perforador

1714,5 mm

1498,6 mm

2159 mm

28

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-21

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat connectat amb totes les portes, safates i

l'alimentador de documents completament oberts

Figura 1-22

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat amb perforador connectat amb totes les

portes, safates i l'alimentador de documents completament oberts