HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Dimensions del producte

background image

Dimensions del producte

Taula 1-11

Dimensions del producte amb totes les portes tancades i amb els cartutxos de tòner i els tambors d'imatgeria

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

M855dn

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

85,2 kg

M855xh

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

121,3 kg

M855x+

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

124,2 kg

CAWW

HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

19

background image

Figura 1-11

Dimensions del producte amb totes les portes i safates tancades

Taula 1-12

Requisits d'espai amb totes les portes i safates completament obertes

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M855dn

1003,3 mm

1498,6 mm

1244,6 mm

M855xh

1003,3 mm

1498,6 mm

1244,6 mm

M855x+

1003,3 mm

1498,6 mm

1244,6 mm

Figura 1-12

Requisits d'espai amb totes les portes i safates completament obertes

20

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 1-13

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes tancades

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

Alimentador de

3x500 fulls

387 mm

699 mm

711 mm

36,1 kg

Safata d'entrada de

gran capacitat per a

3500 fulls

387 mm

699 mm

711 mm

39 kg

Alimentador

d'1x500 fulls

(disponible a Europa,

Orient Mitjà i Àfrica)

387 mm

699 mm

711 mm

25,1 kg

Grapadora/apiladora

1003,3 mm

736,6 mm

571,9 mm

60 kg

Grapadora/apiladora

amb perforador

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

32 kg

Generador de fullets

1003,3 mm

736,6 mm

571,9 mm

60 kg

Generador de fullets

amb perforador

1003,3 mm

736,6 mm

723,9 mm

32 kg

Figura 1-13

Dimensions físiques de l'accessori d'acabat amb totes les portes i safates tancades

CAWW

HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

21

background image

Figura 1-14

Dimensions físiques de l'accessori d'acabat amb perforador amb totes les portes i safates

tancades

Taula 1-14

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat connectat amb totes les portes i safates completament

obertes

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Producte i accessori d'acabat

sense perforador

1231,9 mm

1498,6 mm

2006,6 mm

Producte i accessori d'acabat amb

perforador

1231,9 mm

1498,6 mm

2159mm

Figura 1-15

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat connectat amb totes les portes i safates

completament obertes

22

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-16

Requisits d'espai del producte i de l'accessori d'acabat amb perforador connectat amb totes les

portes i safates completament obertes