HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Dimensions del producte

background image

Dimensions del producte

Taula 1-6

Dimensions del producte amb totes les portes tancades i amb el cartutx de tòner

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

M830z

1206,5 mm

762 mm

863,6 mm

136 kg

10

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-7

Dimensions del producte amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents tancats

Taula 1-7

Requisits d'espai amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents completament oberts

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M830z

1676,4 mm

1371,6 mm

1524 mm

Figura 1-8

Requisits d'espai amb totes les portes, les safates i l'alimentador de documents completament

oberts

CAWW

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

11

background image

Taula 1-8

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes i safates tancades

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

Grapadora/apiladora

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

68 kg

Grapadora/apiladora

amb perforador

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

73 kg

Generador de fullets

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

87 kg

Figura 1-9

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes i safates tancades

1092.2 mm

43 in

863.6 mm

34 in

685.8 mm

27 in

Taula 1-9

Requisits d'espai del producte i de l'accessori connectat amb totes les portes, safates i l'alimentador de documents

completament oberts

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M830z

1676,4 mm

1371,6 mm

2540 mm

12

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-10

Requisits d'espai del producte i de l'accessori connectat amb totes les portes, safates i

l'alimentador de documents completament oberts