HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Dimensions del producte

background image

Dimensions del producte

Taula 1-1

Dimensions del producte amb totes les portes tancades i amb el cartutx de tòner

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

M806dn

596,9 mm

660,4 mm

749,3 mm

76,1 kg

M806x+

1003,3 mm

723,9 mm

749,3 mm

108,4 kg

Figura 1-1

Dimensions de M806dn amb totes les portes i safates tancades

596.9 mm

660.4 mm

26 in

23.5 in

749.3 mm

29.5 in

CAWW

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

3

background image

Figura 1-2

Dimensions de M806x+ amb totes les portes i safates tancades

1003.3 mm

723.9 mm
28.5 in

39.5 in

749.3 mm

29.5 in

Taula 1-2

Requisits d'espai amb totes les portes i safates completament obertes

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M806dn

660,4 mm

1371,6 mm

1714,5 mm

M806x+

1066,8 mm

1371,6 mm

1714,5 mm

4

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-3

Requisits d'espai de M806dn amb totes les portes i safates completament obertes

660.4 mm

1714.5 mm

1371.6 mm

54 in

67.5 in

26 in

CAWW

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

5

background image

Figura 1-4

Requisits d'espai de M806x+ amb totes les portes i safates completament obertes

1066.8 mm

1714.5 mm

54 in

1371.6 mm

67.5 in

42 in

Taula 1-3

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes tancades

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

Pes

Grapadora/apiladora

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

68 kg

Grapadora/apiladora

amb perforador

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

73 kg

Generador de fullets

1092,2 mm

685,8 mm

863,6 mm

87 kg

6

Capítol 1 Descripció general dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Figura 1-5

Dimensions físiques dels accessoris amb totes les portes i safates tancades

1092.2 mm

43 in

863.6 mm

34 in

685.8 mm

27 in

Taula 1-4

Requisits d'espai del producte i de l'accessori connectat amb totes les portes i safates completament obertes

Producte

Alçada

Profunditat

Amplada

M806x+ amb accessori

1181,1 mm

1371,6 mm

2540 mm

CAWW

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

7

background image

Figura 1-6

Requisits d'espai de M806x+ i de l'accessori connectat amb perforador, amb totes les portes,

totes les safates i l'alimentador de documents completament oberts

1181.1 mm

1371.6 mm

54 in

46.5 in

2540 mm

100

in