HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Pas 3: Configureu els paràmetres de la grapadora/apiladora

background image

Pas 3: Configureu els paràmetres de la grapadora/apiladora

1.

Feu clic a la pestanya General.

2.

A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a l'enllaç Menú d'administració del tauler de control.

3.

A l'àrea Menú d'administració del tauler de control, amplieu la llista Administració.

4.

Feu clic a l'enllaç Paràmetres de la grapadora/apiladora. Seleccioneu els paràmetres de l'element que

voleu configurar:

Menú desplegable Mode de funcionament: mode Bústia o Apiladora

Menú desplegable Engrapat: seleccioneu la posició i el nombre de grapes. Estan disponibles les

opcions d'engrapat següents:

Cap

Superior esquerra

Superior dreta

Dues a l'esq.

Dues a la dreta

Dues a la part superior

Dues a la part superior o esquerra

Menú desplegable Molt poques grapes: seleccioneu Continua o Atura al menú desplegable

Menú desplegable Desplaçament de tasques: seleccioneu Activat o Desactivat al menú

desplegable

80

Capítol 2 Instal·lació i configuració dels accessoris d'acabat

CAWW

background image

Menú desplegable Impressió en baixa humitat: seleccioneu Habilitat o Inhabilitat

Menú desplegable Perforació: seleccioneu la posició i el nombre de forats que es faran. Estan

disponibles les opcions de perforació següents:

Cap

Dues a esq. o sup.

Dues a l'esq.

Dues a la dreta

Dues a la part superior

Dues a la part inferior

Quatre a esq. o sup.

Quatre a l'esq.

Quatre a la dreta

Quatre a la part superior

Menú desplegable Velocitat de grapat: seleccioneu la velocitat d'engrapat adient:

Automàtica

Ràpida

Lenta

5.

Desplaceu-vos a la part inferior de la pàgina i feu clic a D'acord.