HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Impressió cara amunt i cara avall

background image

Impressió cara amunt i cara avall

La impressió cara amunt només està disponible als productes HP LaserJet Enterprise M806 o HP LaserJet

Enterprise Flow M830. Quan seleccioneu cara amunt, les opcions d'acabament d'engrapat, de perforació i de

cosit no estan disponibles. La taula següent proporciona informació sobre les mides de paper que el producte

pot imprimir cara amunt i cara avall.

100 Capítol 3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 3-15

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow M830: mides de paper compatibles amb la impressió cara

amunt i cara avall

Mida del paper

Cara amunt

1

Cara avall

Carta

216 x 279 mm

Carta girada

279 x 216 mm

Legal

216 x 356 mm

Executiu

184 x 267 mm

Oficio (8,5 x 13)

216 x 330 mm

11 x 17

279 x 432 mm

5 x 8

127 x 203 mm

A3

197 x 420 mm

A4

210 x 297 mm

A4 girat

297 x 210 mm

A5

148 x 210 mm

B4 (JIS)

257 x 364 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Targeta postal D (JIS)

148 x 200 mm

Sobre número 9

98 x 225 mm

Sobre número 10

114 x 241 mm

CAWW

Càrrega i l'orientació del paper 101

background image

Taula 3-15

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow M830: mides de paper compatibles amb la impressió cara

amunt i cara avall (continuació)

Mida del paper

Cara amunt

1

Cara avall

Sobre B5

176 x 250 mm

Sobre C5

162 x 229 mm

Sobre DL

110 x 220 mm

Personalitzada

Variable

1

La impressió cara amunt no funciona amb l'acabat del paper.