HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Orientació del paper a la safata 1

background image

Orientació del paper a la safata 1

Utilitzeu la informació següent per carregar paper a la safata 1.

Taula 3-16

Orientació del paper a la safata 1

Orientació del paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès, amb capçalera o

etiquetes

Vertical

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la part

posterior del producte

Impressió automàtica a 2 cares

Cara amunt

Marge superior cap a la part

posterior del producte

102 Capítol 3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 3-16

Orientació del paper a la safata 1 (continuació)

Orientació del paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Perforat

Vertical

Impressió a una cara

Cara avall

Forats cap a la dreta de la safata

Preimprès o amb capçalera

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la dreta

Impressió automàtica a 2 cares

Cara amunt

Marge superior cap a l'esquerra

Sobre

Marge curt del sobre cap a

l'entrada del producte

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la part

posterior del producte