HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Orientació del paper a les safates 2, 3, 4 i 5

background image

Orientació del paper a les safates 2, 3, 4 i 5

Utilitzeu la informació següent per carregar paper a les safates 2, 3, 4 i 5.

CAWW

Càrrega i l'orientació del paper 103

background image

Taula 3-17

Orientació del paper a les safates 2, 3, 4 i 5

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès o amb capçalera

Vertical

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior de la part posterior

de la safata

Impressió automàtica a 2 cares

Cara amunt

Marge superior a la part posterior

de la safata

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara avall

Marge inferior cap al costat dret de

la safata

Impressió automàtica a 2 cares

Cara amunt

Marge inferior cap al costat dret de

la safata

104 Capítol 3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 3-17

Orientació del paper a les safates 2, 3, 4 i 5 (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Perforat

Vertical

Impressió a una cara

Forats cap al costat dret de la

safata

Impressió automàtica a 2 cares

Forats cap al costat esquerre de la

safata