HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Orientació del paper de la safata de 3×500 fulls

background image

Orientació del paper de la safata de 3x500 fulls

Utilitzeu la informació següent per carregar paper a qualsevol de les safates de l'alimentador de 3x500 fulls.

Taula 3-18

Orientació del paper de la safata de 3x500 fulls

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès o amb capçalera

Vertical

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge superior a la part posterior

de la safata

CAWW

Càrrega i l'orientació del paper 105

background image

Taula 3-18

Orientació del paper de la safata de 3x500 fulls (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Impressió automàtica a 2 cares

Cara avall

Marge superior a la part posterior

de la safata

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge inferior cap al costat dret de

la safata

Impressió automàtica a 2 cares

Cara avall

Marge superior cap al costat dret

de la safata

106 Capítol 3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat

CAWW

background image

Taula 3-18

Orientació del paper de la safata de 3x500 fulls (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Perforat

Vertical

Impressió a una cara

Forats cap al costat esquerre de la

safata

Impressió automàtica a 2 cares

Forats cap al costat dret de la

safata

CAWW

Càrrega i l'orientació del paper 107

background image

108 Capítol 3 Mides i tipus de paper compatibles amb els accessoris d'acabat

CAWW

background image

4