Nápověda pro HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

Dokončovací příslušenství a příslušenství

pro manipulaci s papírem k tiskárnám

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise Flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise Flow M855 a HP Color

LaserJet Enterprise Flow MFP M880

Uživatelská příručka

background image
background image

Obsah

1 Přehled dokončovacího příslušenství .............................................................................................................. 1

HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ............................................................. 2

Specifikace produktu HP LaserJet Enterprise M806 .......................................................................... 2

Technické údaje ................................................................................................................ 2
Rozměry produktu ............................................................................................................ 3
Spotřeba energie, elektrické specifikace a zvukové emise ............................................. 8

Spotřeba energie ............................................................................................ 8
Elektrické specifikace ..................................................................................... 8
Hlučnost .......................................................................................................... 8

Rozsah provozního prostředí ........................................................................................... 9

Specifikace produktu HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 .......................................................... 9

Technické údaje ................................................................................................................ 9
Rozměry produktu .......................................................................................................... 10
Spotřeba energie, elektrické specifikace a zvukové emise ........................................... 13

Spotřeba energie .......................................................................................... 13
Elektrické specifikace ................................................................................... 13
Hlučnost ........................................................................................................ 13

Rozsah provozního prostředí ......................................................................................... 14

Sešívačka/stohovač .......................................................................................................................... 14
Sešívačka/stohovač s děrovačem ..................................................................................................... 15
Jednotka pro tvorbu brožur .............................................................................................................. 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ........................................ 17

Specifikace produktu HP Color LaserJet Enterprise M855. .............................................................. 17

Technické údaje .............................................................................................................. 17
Rozměry produktu .......................................................................................................... 19
Spotřeba energie, elektrické specifikace a zvukové emise ........................................... 23

Spotřeba energie .......................................................................................... 23
Elektrické specifikace ................................................................................... 23
Hlučnost ........................................................................................................ 23

Rozsah provozního prostředí ......................................................................................... 24

Specifikace produktu HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .............................................. 24

Technické údaje .............................................................................................................. 24

CSWW

iii

background image

Rozměry produktu .......................................................................................................... 26
Spotřeba energie, elektrické specifikace a zvukové emise ........................................... 29

Spotřeba energie .......................................................................................... 29
Elektrické specifikace ................................................................................... 30
Hlučnost ........................................................................................................ 30

Rozsah provozního prostředí ......................................................................................... 30

Sešívačka/stohovač a sešívačka/stohovač s děrovačkou ............................................................... 31
Jednotka pro tvorbu brožur se sešívačkou/stohovačem a jednotka pro tvorbu brožur
s děrovačem ...................................................................................................................................... 31

Specifikace dokončovacího příslušenství ........................................................................................................... 33

Specifikace příslušenství .................................................................................................................. 33
Kapacita výstupních přihrádek sešívačky/stohovače ...................................................................... 38
Kapacita výstupní přihrádky jednotky pro tvorbu brožur ................................................................ 39

2 Instalovat a konfigurovat dokončovací příslušenství ..................................................................................... 41

Instalujte nebo vyměňte příslušenství sešívačku/stohovač nebo sešívačku/stohovač s děrovačem pro
tiskárnu HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ............................................ 42

Úvod ................................................................................................................................................... 42
Než začnete ....................................................................................................................................... 42
Požadované nástroje ........................................................................................................................ 42
Krok 1: Vyjmutí sešívačky/stohovače ............................................................................................... 43
Krok 2: Vybalte volitelné nebo náhradní příslušenství sešívačky/stohovače ................................. 44
Krok 3: Instalace volitelného nebo náhradního příslušenství sešívačky/stohovače ...................... 45
Krok 4: Vrácení náhradních dílů ........................................................................................................ 47
Krok 5: Konfigurace výchozí polohy děrovače ................................................................................. 47
Krok 6: Konfigurace výchozí polohy sešívačky ................................................................................. 48

Instalace nebo výměna sešívačky/stohovače s příslušenstvím jednotky pro tvorbu brožur pro HP
LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................................ 49

Úvod ................................................................................................................................................... 49
Než začnete ....................................................................................................................................... 49
Požadované nástroje ........................................................................................................................ 49
Krok 1: Vyjmutí jednotky pro tvorbu brožur ..................................................................................... 49
Krok 2: Vybalte volitelné nebo náhradní příslušenství jednotky pro tvorbu brožur ....................... 50
Krok 3: Nainstalujte volitelné nebo náhradní příslušenství jednotky pro tvorbu brožur ................ 52
Krok 4: Vrácení náhradních dílů ........................................................................................................ 54
Krok 5: Konfigurujte jednotku pro tvorbu brožur v rámci webového serveru (EWS) HP ................. 54

1: Připojte se k rozhraní EWS .......................................................................................... 55
2: Konfigurujte funkci Výběr papíru ............................................................................... 55
3: Konfigurujte funkci Strany pro jednostranný nebo oboustranný tisk ....................... 56
4: Konfigurujte funkci tisku brožur ................................................................................ 57

Krok 6: Konfigurace výchozí polohy sešívačky ................................................................................. 57

iv

CSWW

background image

Tento dokument obsahuje postup vyjmutí a nahrazení válců pro zásobník 2-X pro tiskárny HP Color
LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880. ...................................................... 59

Úvod ................................................................................................................................................... 59
Než začnete ....................................................................................................................................... 59
Požadované nástroje ........................................................................................................................ 59
Krok 1: vyjměte sešívačku/stohovač ................................................................................................ 59
Krok 2: Vybalte volitelnou nebo náhradní sešívačku/stohovač ....................................................... 61
Krok 3: Instalujte volitelnou nebo náhradní sešívačku/stohovač .................................................... 62
Krok 4: Vrácení náhradních dílů ........................................................................................................ 64
Krok 5: Konfigurace výchozí polohy děrovače ................................................................................. 65
Krok 6: Konfigurace výchozí polohy sešívačky ................................................................................. 65

Nainstalujte nebo vyměňte jednotku pro tvorbu brožur nebo příslušenství jednotky pro tvorbu brožur,
děrovač, pro tiskárny HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .... 67

Úvod ................................................................................................................................................... 67
Než začnete ....................................................................................................................................... 67
Požadované nástroje ........................................................................................................................ 67
Krok 1: Vyjmutí jednotky pro tvorbu brožur ..................................................................................... 68
Krok 2: Vybalte volitelné nebo náhradní příslušenství jednotky pro tvorbu brožur ....................... 69
Krok 3: Nainstalujte volitelné nebo náhradní příslušenství jednotky pro tvorbu brožur ................ 71
Krok 4: Vrácení náhradních dílů ........................................................................................................ 72
Krok 5: Konfigurujte jednotku pro tvorbu brožur v rámci webového serveru (EWS) ...................... 73

1: Připojte se k rozhraní EWS .......................................................................................... 73
2: Konfigurujte funkci Výběr papíru ............................................................................... 73
3: Konfigurujte funkci Strany pro jednostranný nebo oboustranný tisk ....................... 74
4: Konfigurujte funkci tisku brožur ................................................................................ 75

Krok 6: Konfigurace výchozí polohy děrovače ................................................................................. 75
Krok 7: Konfigurace výchozí polohy sešívačky ................................................................................. 76

Konfigurujte produkt pro Režim schránky nebo Režim stohovače .................................................................... 77

Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS) ...................................................... 77
Krok 2: Nakonfigurujte Režim schránky nebo Režim stohovače z integrovaného webového
serveru (EWS) .................................................................................................................................... 78
Krok 3: Konfigurujte nastavení Sešívačka/stohovač ....................................................................... 80
Krok 4: Konfigurujte nastavení Sešít/kompletovat ......................................................................... 81
Krok 5: Konfigurujte funkci děrovače ............................................................................................... 82
Krok 6: Nastavte výstupní přihrádku ................................................................................................ 83

Nakonfigurujte ovladač tiskárny HP pro systém Windows ® 7, 8, 8.1 a OS X pro Režim schránky nebo
Režim stohovače ................................................................................................................................................. 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 a 8.1 ........................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

CSWW

v

background image

3 Formáty a typy papíru podporované dokončovacím příslušenstvím ................................................................ 87

HP LaserJet Enterprise M806 a HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ........................................................... 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ........................................ 94
Vložení a orientace papíru ................................................................................................................................. 100

Úvod ................................................................................................................................................ 100
Tisk lícem nahoru a lícem dolů ....................................................................................................... 100
Zásobník 1 – orientace papíru ........................................................................................................ 102
Orientace papíru v zásobnících 2, 3, 4 a 5 ...................................................................................... 103
Orientace papíru v zásobníku na 3 x 500 listů ............................................................................... 105

4 Jak používat děrovač (volitelné dokončovací příslušenství) .......................................................................... 109

Úvod ................................................................................................................................................................... 110
Výstupní možnosti zařízení ............................................................................................................................... 111

Úvod ................................................................................................................................................ 111
Výstupní možnosti omezující se na děrování ................................................................................. 112

Děrovač se dvěma otvory ............................................................................................. 112
Děrovač se třemi otvory ............................................................................................... 113
Děrovač se čtyřmi otvory ............................................................................................. 114

Výstupní možnosti děrování a sešívání .......................................................................................... 115

Děrování se 2 otvory a 1 svorkou ................................................................................. 115
Děrování se 2 otvory a 2 svorkami ............................................................................... 117
Děrovač se 3 otvory a 1 svorka .................................................................................... 118
Děrování se 3 otvory a 2 svorkami ............................................................................... 119
Děrovač se 4 otvory a 1 svorkou .................................................................................. 120
Děrování se 4 otvory a 2 svorkami ............................................................................... 121

Provádějte děrování při kopírování z volitelného automatického podavače dokumentů (ADF) .................... 123
Děrujte během tisku z aplikace Windows® (volitelné příslušenství) pomocí tiskového ovladače HP UPD
nebo tiskového ovladače specifického pro produkt HP PCL 6 ......................................................................... 124
Děrujte během tisku z aplikace OS X (volitelné příslušenství) pomocí tiskového ovladače HP ...................... 125

5 Jak používat funkci sešívání/řazení (volitelné dokončovací příslušenství) ..................................................... 127

Úvod ................................................................................................................................................................... 128
Výstupní možnosti zařízení ............................................................................................................................... 129

Úvod ................................................................................................................................................ 129
Pouze výstupní možnosti sešívání ................................................................................................. 130

1 svorka ........................................................................................................................ 130
2 svorky ......................................................................................................................... 132

Možnosti výstupu sešívání a děrování ............................................................................................ 134

1 svorka a děrovač se 2 otvory ..................................................................................... 134
1 svorka a děrovač se 3 otvory ..................................................................................... 136
1 svorka a děrovač se 4 otvory ..................................................................................... 137

vi

CSWW

background image

2 svorky a děrovač se 2 otvory ..................................................................................... 138
2 svorky a děrovač se 3 otvory ..................................................................................... 139
2 svorky a děrovač se 4 otvory ..................................................................................... 140

Provádějte sešívání a řazení při kopírování z volitelného automatického podavače dokumentů (ADF) ........ 142
Provádějte děrování a řazení během tisku z aplikace Windows® (volitelné příslušenství) pomocí
tiskového ovladače HP UPD nebo tiskového ovladače specifického pro produkt HP PCL 6 ............................ 143
Provádějte děrování a řazení během tisku z aplikace OS X pomocí tiskového ovladače HP ........................... 144

6 Jak tisknout brožury (volitelné dokončovací příslušenství) .......................................................................... 145

Úvod ................................................................................................................................................................... 146
Vytváření a používání zkratek pro tisk brožur .................................................................................................. 147

Vytvořte zkratku pro tisk brožur z aplikace Windows ® pomocí tiskového ovladače HP UPD
nebo tiskový ovladač specifický pro produkt HP PCL 6 ................................................................. 147
Tvorba zkratek pro přednastavený tisk brožury v aplikaci OS X pomocí tiskového ovladače HP 147
Vytvoření zkratek pro rychlé nastavení s použitím integrovaného webového serveru HP
(EWS) ............................................................................................................................................... 148

Připojte se k integrovanému webovému serveru (EWS): ............................................ 148
Konfigurace zkratky rychlých nastavení ...................................................................... 149

Krok 1: Nastavení umístění tlačítka rychlého nastavení a možností
interakce uživatelů na ovládacím panelu .................................................. 149
Krok 2: Nastavení Výběru papíru ............................................................... 149

Tisk brožury z počítače pomocí tiskového ovladače HP UPD nebo tiskového ovladače pro konkrétní
zařízení HP PCL 6 pro systém Windows ® a tiskového ovladače HP pro systém Mac ...................................... 150

Windows® ........................................................................................................................................ 150
OS X ................................................................................................................................................. 150

Vytvoření brožury v Microsoft ® Publisher (systém Windows ®) ...................................................................... 152

Vytvoření brožury v systému Microsoft ® Publisher 2003 ............................................................. 152
Vytvořte brožuru v aplikaci Microsoft ® Publisher 2010 nebo 2013 ............................................. 152

Vytvoření brožury v aplikaci Adobe ® Reader XI (systém Windows ®) ............................................................. 154
Vytváření brožury při kopírování z volitelného automatického podavače dokumentů (ADF) ........................ 155

CSWW

vii

background image

viii

CSWW

background image

1