HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 1: Připojte se k rozhraní EWS

background image

1: Připojte se k rozhraní EWS

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť

zobrazte IP adresu nebo

název hostitele.

2.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném

tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu

Enter

.

Spustí se server EWS.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na možnost

Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení integrovaného

webového serveru (EWS) produktu HP nehrozí poškození počítače. Pokud tato chyba nastane mimo

rozhraní EWS produktu, může být ohrožen počítač.

POZNÁMKA:

Pokud chtějí správci zabránit tomu, aby nedocházelo k neoprávněným změnám

nastavení produktu, mohou přidáním hesla omezit přístup k integrovanému webovému serveru (EWS).

Další informace získáte kliknutím

sem

.