HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Vytváření brožury při kopírování z volitelného automatického podavače dokumentů (ADF)

background image

Vytváření brožury při kopírování z volitelného automatického podavače dokumentů (ADF) 155

background image

POZNÁMKA:

Pro brožuru může být předloha na jedné straně jediného listu A4 210 x 297 mm nebo 216

x 279 mmLetter. Pokud ano, vyberte jednostranná předloha, oboustranný výstup.

5.

Pro výběr zásobníku s vhodný typem papíru stiskněte tlačítko

Výběr papíru

a nastavte zásobník, který

chcete použít. Stiskněte tlačítko

OK

.

6.

V pravém horním rohu klepněte na pole

Kopie

a zadejte počet potřebných kopií.

7.

Pro tisk brožury stiskněte zelené

Kopírování

na ovládacím panelu.

156 Kapitola 6 Jak tisknout brožury (volitelné dokončovací příslušenství)

CSWW