HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Kapacita výstupních přihrádek sešívačky/stohovače

background image

Kapacita výstupních přihrádek sešívačky/stohovače

Sešívačka se stohovačem byly navrženy pro příjem pouze 50 úloh sešívání papíru malého a velkého formátu.

Maximální počet stránek pro sešívání papíru velkého formátu je 30. Maximální počet stránek pro sešívání

papíru malého formátu je 50. Zákazníkům se z tohoto důvodu může na ovládacím panelu zobrazit zpráva

výstupní přihrádka je plná dlouho předtím, než výstupní přihrádka dosáhla svoji plnou kapacitu.

Tabulka 1-23

Kapacita výstupních přihrádek sešívačky/stohovače

Výstupní přihrádka

Skutečná kapacita výstupní

přihrádky

Počet přijatých sešívacích úloh

Kapacita přihrádky při sešívání:

Výstupní přihrádka 1 (přihrádka

stohovače)

1300 listů běžného papíru

1

50 sešívacích úloh, až 50 stránek

pro papír malého formátu

a 30 stránek pro papír velkého

formátu

50 sešívacích úloh nebo 1300 listů

(podle pořadí)

Výstupní přihrádka 2 (přihrádka

stohovače)

1700 listů běžného papíru

50 sešívacích úloh, až 50 stránek

pro papír malého formátu

a 30 stránek pro papír velkého

formátu

50 sešívacích úloh nebo 1700 listů

(podle pořadí)

1

Podle 75 g/m

2

papíru (20 liber)

Modelový scénář:

Zákazník odešle do příslušenství 60 sešívacích úloh, kdy každá úloha sestává pouze ze dvou listů, a přihrádka

se zaplní při 50. úloze, což je 100 listů.

Zákazník zavolá společnosti HP a informuje ji o tom, že sešívačka/stohovač nefungují správně.

38

Kapitola 1 Přehled dokončovacího příslušenství

CSWW