HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series hjælp

background image

Færdigbehandlingstilbehør og

papirhåndtering til HP LaserJet Enterprise

M806, HP LaserJet Enterprise flow MFP

M830, HP Color LaserJet Enterprise M855 og

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

Brugervejledning

background image
background image

Indholdsfortegnelse

1 Oversigt over færdigbehandlingstilbehør ........................................................................................................ 1

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ........................................................... 2

Produktspecifikationer for HP LaserJet Enterprise M806 .................................................................. 2

Tekniske specifikationer ................................................................................................... 2
Produktets mål ................................................................................................................. 3
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustisk støj .............................................. 8

Strømforbrug .................................................................................................. 8
Elektriske specifikationer ............................................................................... 8
Akustisk støj ................................................................................................... 8

Område for driftsmiljø ...................................................................................................... 9

Produktspecifikationer for HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .................................................. 9

Tekniske specifikationer ................................................................................................... 9
Produktets mål ............................................................................................................... 10
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustisk støj ............................................ 13

Strømforbrug ................................................................................................ 13
Elektriske specifikationer ............................................................................ 13
Akustisk støj ................................................................................................. 13

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 14

Hæfter/stabler .................................................................................................................................. 14
Hæfter/stabler med hulning ............................................................................................................. 15
Brochureenhed .................................................................................................................................. 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 17

Produktspecifikationer for HP Color LaserJet Enterprise M855 ...................................................... 17

Tekniske specifikationer ................................................................................................. 17
Produktets mål ............................................................................................................... 19
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustisk støj ............................................ 23

Strømforbrug ................................................................................................ 23
Elektriske specifikationer ............................................................................ 23
Akustisk støj ................................................................................................. 23

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 24

Produktspecifikationer for HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 24

Tekniske specifikationer ................................................................................................. 24

DAWW

iii

background image

Produktets mål ............................................................................................................... 26
Strømforbrug, elektriske specifikationer og akustisk støj ............................................ 29

Strømforbrug ................................................................................................ 29
Elektriske specifikationer ............................................................................ 30
Akustisk støj ................................................................................................. 30

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 30

Hæfter/stabler og hæfter/stabler med hulning ............................................................................... 31
Brochureenhed til hæfter/stabler og brochureenhed til hæfter/stabler med hulning ................... 31

Specifikationer for færdigbehandlingstilbehør .................................................................................................. 33

Specifikationer for ekstraudstyr ....................................................................................................... 33
Udskriftsbakkekapacitet for hæfter/stabler .................................................................................... 38
Kapacitet i brochureenhedens udskriftsbakke ................................................................................ 38

2 Installer og konfigurer færdigbehandlingstilbehøret ..................................................................................... 41

Installer eller udskift en hæfter/stabler eller hæfter/stabler med hulningstilbehøret til HP LaserJet
Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................................................. 42

Indledning .......................................................................................................................................... 42
Før du starter ..................................................................................................................................... 42
Nødvendigt værktøj .......................................................................................................................... 42
Trin 1: Fjern hæfteren/stableren ...................................................................................................... 42
Trin 2: Pak hæfter-/stablertilbehøret ud .......................................................................................... 44
Trin 3: Installer hæfter/stabler-tilbehøret ....................................................................................... 44
Trin 4: Returnering af komponenter ................................................................................................. 46
Trin 5: Konfiguration af standardplaceringen for hulning ............................................................... 46
Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer ............................................................ 47

Installer eller udskift en hæfter/stabler med brochureenhedstilbehør til HP LaserJet Enterprise M806
og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ......................................................................................................... 49

Indledning .......................................................................................................................................... 49
Før du starter ..................................................................................................................................... 49
Nødvendigt værktøj .......................................................................................................................... 49
Trin 1: Fjern brochureenheden ......................................................................................................... 49
Trin 2: Pak tilbehøret til brochureenheden (ekstratilbehør eller reservedel) ud ............................ 50
Trin 3: Installer tilbehøret til brochureenheden (ekstratilbehør eller reservedel) ......................... 52
Trin 4: Returnering af komponenter ................................................................................................. 54
Trin 5: Konfigurer brochureenheden i den HP-integrerede webserver EWS ................................... 54

1: Opret forbindelse til EWS ............................................................................................ 55
2: Indstil papirvalgsfunktionen ...................................................................................... 55
3: Konfigurer funktionen Sider til enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning .................... 56
4: Konfigurer funktionen Brochure ................................................................................ 57

Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer ............................................................ 57

iv

DAWW

background image

Installer eller udskift en hæfter/stabler eller hæfter/stabler med hulningstilbehør til HP Color LaserJet
Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 .................................................................... 59

Indledning .......................................................................................................................................... 59
Før du starter ..................................................................................................................................... 59
Nødvendigt værktøj .......................................................................................................................... 59
Trin 1: fjern hæfteren/stableren ....................................................................................................... 59
Trin 2: Pak hæfteren/stableren ud ................................................................................................... 60
Trin 3: Installer hæfteren/stableren ................................................................................................. 62
Trin 4: Returnering af komponenter ................................................................................................. 64
Trin 5: Konfiguration af standardplaceringen for hulning ............................................................... 64
Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer ............................................................ 65

Installer eller udskift brochureenheden eller brochureenhedens hulningstilbehør til HP Color LaserJet
Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 .................................................................... 67

Indledning .......................................................................................................................................... 67
Før du starter ..................................................................................................................................... 67
Nødvendigt værktøj .......................................................................................................................... 67
Trin 1: Fjern brochureenheden ......................................................................................................... 67
Trin 2: Pak tilbehøret til brochureenheden (ekstratilbehør eller reservedel) ud ............................ 69
Trin 3: Installer tilbehøret til brochureenheden (ekstratilbehør eller reservedel) ......................... 70
Trin 4: Returnering af komponenter ................................................................................................. 72
Trin 5: Konfigurer brochureenheden i den integrerede webserver (EWS) ....................................... 72

1: Opret forbindelse til EWS ............................................................................................ 72
2: Indstil papirvalgsfunktionen ...................................................................................... 73
3: Konfigurer funktionen Sider til enkelt- eller dobbeltsidet udskrivning .................... 74
4: Konfigurer funktionen Brochure ................................................................................ 75

Trin 6: Konfiguration af standardplaceringen for hulning ............................................................... 75
Trin 7: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer ............................................................ 76

Konfigurer produktet til Postkassetilstand eller Stablertilstand ...................................................................... 77

Trin 1: Åbn HP's integrerede webserver (EWS) ................................................................................. 77
Trin 2: Konfigurer Postkassetilstand eller Stablertilstand fra den integrerede webserver (EWS) . 78
Trin 3: Konfigurer indstillingerne for hæfteren/stableren ............................................................... 80
Trin 4: Konfigurer indstillingerne for hæftning/sortering ............................................................... 81
Trin 5: Konfigurer hulningsfunktionaliteten .................................................................................... 82
Trin 6: Konfigurer udskriftsbakken ................................................................................................... 83

Konfigurering af HP-printerdriveren til Windows® 7, 8, 8.1 og OS X for Postkassetilstand eller
Stablertilstand ..................................................................................................................................................... 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 og 8.1 ......................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

DAWW

v

background image

3 Understøttede papirformater og -typer for færdigbehandlingstilbehør ........................................................... 87

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ......................................................... 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 94
Ilægning af papir og retning .............................................................................................................................. 100

Indledning ....................................................................................................................................... 100
Udskrivning med forsiden opad og forsiden nedad ....................................................................... 100
Papirretning for bakke 1 ................................................................................................................. 102
Papirretning for bakke 2, 3, 4 og 5. ................................................................................................ 104
Papirretning for bakke til 3x500 ark .............................................................................................. 105

4 Sådan bruges hulningsenheden (valgfrit færdigbehandlingstilbehør) ........................................................... 109

Indledning .......................................................................................................................................................... 110
Indstillinger for udskrift fra enheden ............................................................................................................... 111

Indledning ....................................................................................................................................... 111
Indstillinger kun med hulning ......................................................................................................... 112

Hulning med 2 huller .................................................................................................... 112
Hulning med 3 huller .................................................................................................... 113
Hulning med 4 huller .................................................................................................... 114

Indstillinger for hulning og hæftning ............................................................................................. 115

Hulning med 2 huller og 1 hæfteklamme .................................................................... 115
Hulning med 2 huller og 2 hæfteklammer ................................................................... 117
Hulning med 3 huller og 1 hæfteklamme .................................................................... 118
Hulning med 3 huller og 2 hæfteklammer ................................................................... 119
Hulning med 4 huller og 1 hæfteklamme .................................................................... 120
Hulning med 4 huller og 2 hæfteklammer ................................................................... 121

Hulning ved kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) (valgfrit tilbehør) .................................... 123
Hulning ved udskrivning fra et Windows ®-program (tilbehør) ved brug af en HP UPD-printerdriver eller
HP PCL 6-produktspecifik printerdriver ............................................................................................................ 124
Hulning ved udskrivning fra et OS X-program (tilbehør) ved brug af en HP-printerdriver ............................. 125

5 Sådan bruges til hæftnings-/sorteringsfunktionen (færdigbehandlingstilbehør) ........................................... 127

Indledning .......................................................................................................................................................... 128
Indstillinger for udskrift fra enheden ............................................................................................................... 129

Indledning ....................................................................................................................................... 129
Udskriftsindstillinger kun for hæftning .......................................................................................... 130

1 hæfteklamme ............................................................................................................ 130
2 hæfteklammer ........................................................................................................... 132

Udskriftsindstillinger for hæftning og hulning .............................................................................. 134

1 hæfteklamme og 2 huller .......................................................................................... 134
1 hæfteklamme og 3 huller .......................................................................................... 135
1 hæfteklamme og 4 huller .......................................................................................... 136

vi

DAWW

background image

2 hæfteklammer og hulning med 2 huller ................................................................... 138
2 hæfteklammer og hulning med 3 huller ................................................................... 139
2 hæfteklammer og hulning med 4 huller ................................................................... 140

Hæftning/sortering ved kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) (tilbehør) ............................. 142
Hæftning/sortering ved udskrivning fra et Windows ®-program (tilbehør), der bruger en HP UPD-
printerdriver eller HP PCL 6-produktspecifik printerdriver .............................................................................. 143
Hæftning/sortering ved udskrivning fra et OS X-program ved brug af en HP-printerdriver .......................... 144

6 Sådan udskriver du brochurer (færdigbehandlingstilbehør) .......................................................................... 145

Indledning .......................................................................................................................................................... 146
Opret og brug genveje til brochureudskrivning ................................................................................................ 147

Opret en genvej til brochureudskrivning i et Windows®-program ved brug af en HP UPD-
printerdriver eller HP PCL 6-produktspecifik printerdriver ........................................................... 147
Opret en forudindstillet genvej for brochureudskrivning i et OS X-program ved brug af en
HP-printerdriver .............................................................................................................................. 147
Opret en genvej til genvejssæt ved hjælp af HP's integrerede webserver .................................... 148

Opret forbindelse til HP's integrerede webserver (EWS) ............................................. 148
Konfigurer genvejen til genvejssæt ............................................................................. 149

Trin 1: Indstil placering for knap til genvejssæt og indstillinger for
brugerbetjening på kontrolpanelet ........................................................... 149
Trin 2: Indstil Papirvalg .............................................................................. 149

Udskriv en brochure fra computeren ved brug af en HP UPD-printerdriver eller HP PCL 6-
produktspecifik printerdriver til Windows® og en HP-printerdriver til Mac ..................................................... 150

Windows® ........................................................................................................................................ 150
OS X ................................................................................................................................................. 150

Opret en brochure i Microsoft® Publisher (Windows®) ..................................................................................... 152

Opret en brochure i Microsoft® Publisher 2003 ............................................................................. 152
Opret en brochure i Microsoft® Publisher 2010 eller 2013 ............................................................ 152

Opret en brochure i Adobe® Reader XI (Windows®) .......................................................................................... 154
Opret en brochure ved kopiering fra den automatiske dokumentføder (ADF) (tilbehør) ............................... 155

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1