HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Trin 3: Installer hæfteren/stableren

background image

Trin 3: Installer hæfteren/stableren

1.

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du slukke for produktet og fjerne netledningen.

FORSIGTIG:

Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først

derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.

a.

Fjern to fingerskruer.

62

Kapitel 2 Installer og konfigurer færdigbehandlingstilbehøret

DAWW

background image

b.

Fjern et dæksel (figuranvisning 1). Løsn en tap, og fjern derefter en bakke (figuranvisning 2).

c.

Monter den mellemliggende papirtransportenhed (IPTU) (figuranvisning 1), og installér derefter

indbindingsdækslet (figuranvisning 2).

2.

Monter tilbehøret på produktet.

DAWW

Installer eller udskift en hæfter/stabler eller hæfter/stabler med hulningstilbehør til HP Color LaserJet

Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

63

background image

3.

Brug justeringshjulene på tilbehøret til at justere tilbehøret, så det passer med kanten af produktet.

BEMÆRK:

Hvis tilbehøret ikke er justeret korrekt i forhold til produktet, kan der forekomme hyppige

papirstop.

4.

Tilslut grænsefladekablet til færdigbehandlingstilbehøret.

5.

Sæt netledningen i igen, og tænd for produktet.