HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer

background image

Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer

1.

På startskærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen

Administration

.

2.

Åbn følgende menuer:

Indstillinger for hæfter/stabler

Hæftning

3.

Vælg en placering af hæfteklammer fra listen med indstillinger, og tryk derefter på knappen

Gem

. Du

kan vælge mellem følgende hæfteindstillinger:

Ingen

Øverst til venstre

Øverst til højre

To til venstre

To til højre

DAWW

Installer eller udskift en hæfter/stabler med brochureenhedstilbehør til HP LaserJet Enterprise M806 og

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

57

background image

To øverst

To øverst eller venstre

58

Kapitel 2 Installer og konfigurer færdigbehandlingstilbehøret

DAWW

background image

Installer eller udskift en hæfter/stabler eller hæfter/stabler

med hulningstilbehør til HP Color LaserJet Enterprise M855 og

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880

Indledning

Før du starter

Nødvendigt værktøj

Trin 1: fjern hæfteren/stableren

Trin 2: Pak hæfteren/stableren ud

Trin 3: Installer hæfteren/stableren

Trin 4: Returnering af komponenter

Trin 5: Konfiguration af standardplaceringen for hulning

Trin 6: Konfigurer standardplaceringen for hæfteklammer

Indledning

Nedenfor beskrives fremgangsmåden til installering eller udskiftning af hæfter-/stablertilbehør til HP Color

LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.

BEMÆRK:

Hvis du vil se en kort video, der viser fremgangsmåden, skal du klikke

her

.

Før du starter

Benyt nedenstående tabel til at identificere det korrekte reservedelsnummer på dit tilbehør, og gå derefter

til

www.hp.com/buy/parts

for at bestille tilbehøret.

Tabel 2-3

Reservedelsnumre på hæfter-/stablertilbehør

A2W80A

Hæfter-/stablertilbehør med installationsvejledning

A2W82A

Hæfter/stabler med 2/4-hulningstilbehør inkl. monteringsvejledning

Hvis du vil udskifte en eksisterende hæfter/stabler, skal du gå til

Trin 1: fjern hæfteren/stableren

på side 59

.

Hvis du vil montere en ny hæfter/stabler, skal du gå til

Trin 2: Pak hæfteren/stableren ud på side 60

.

Nødvendigt værktøj

Der kræves ikke særligt værktøj til at montere dette tilbehør.

Trin 1: fjern hæfteren/stableren

1.

Sluk produktet, og fjern netledningen.

FORSIGTIG:

Du kan forebygge skader på produktet ved at slukke det, vente fem sekunder og først

derefter trække netledningen ud, inden du forsøger at udføre service på produktet.

DAWW