HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

background image

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirformater til hæftning

Papirformat

Stacking (Stabler)

Forskydning

Hæftning

Stående

Liggende

Hjørnehæfteklam

me

Dobbelthæftekla

mme

Letter

216 x 279 mm

Letter roteret

279 x 216 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm

Statement

140 x 216 mm

Oficio (8,5 x 13)

216 x 330 mm

11x17

279 x 432 mm

12x18

305 x 457 mm

5 x 8

127 x 203 mm

A3

197 x 420 mm

A4

210 x 297 mm

A4 roteret

297 x 210 mm

A5

148 x 210 mm

88

Kapitel 3 Understøttede papirformater og -typer for færdigbehandlingstilbehør

DAWW

background image

Tabel 3-1

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirformater til hæftning

(fortsat)

Papirformat

Stacking (Stabler)

Forskydning

Hæftning

Stående

Liggende

Hjørnehæfteklam

me

Dobbelthæftekla

mme

RA3

305 x 430 mm

RA4

215 x 305 mm

SRA4

225 x 320 mm

B4 (JIS)

257 x 364 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

Oficio (216 x 340)

216 x 340 mm

8K (270 x 390)

270 x 390 mm

16K (195 x 270)

195 x 270 mm

8K (260 x 368)

260 x 368 mm

16K (184 x 260)

184 x 260 mm

8K (273 x 394)

273 x 394 mm

16K (197 x 273)

197 x 273 mm

D Postcard (JIS)

148 x 200 mm

Konvolut nr. 9

98 x 225 mm

Konvolut nr. 10

114 x 241 mm

DAWW

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

89

background image

Tabel 3-1

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirformater til hæftning

(fortsat)

Papirformat

Stacking (Stabler)

Forskydning

Hæftning

Stående

Liggende

Hjørnehæfteklam

me

Dobbelthæftekla

mme

Konvolut B5

176 x 250 mm

Konvolut C5

162 x 229 mm

Konvolut DL

110 x 220 mm

Brugerdefineret

Variabel

Tabel 3-2

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirformater til hulning

Papirformat

2/3-hulning

2/4-hulning

Hulning med to huller

Hulning med tre huller

Hulning med to huller

Hulning med fire huller

Letter

216 x 279 mm

Letter roteret

279 x 216 mm

Legal

216 x 356 mm

Oficio (8,5 x 13)

216 x 330 mm

11x17

279 x 432 mm

A3

197 x 420 mm

A4

210 x 297 mm

A4 roteret

297 x 210 mm

Oficio (216 x 340)

216 x 340 mm

90

Kapitel 3 Understøttede papirformater og -typer for færdigbehandlingstilbehør

DAWW

background image

Tabel 3-3

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirformater til

brochureenhed (kun bakke 3)

Papirformat

Brochure

Letter roteret

279 x 216 mm

Legal

216 x 356 mm

Oficio (8,5 x 13)

216 x 330 mm

11x17

279 x 432 mm

A3

197 x 420 mm

A4 roteret

297 x 210 mm

B4 (JIS)

257 x 364 mm

Oficio (216 x 340)

216 x 340 mm

Tabel 3-4

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede specialpapirformater

Understøttede specialpapirformater

Interval for

specialformat

1

Ingen forskydning

Forskydning (offset)

Hæftning

Brochure

Hulning

Scanningsretning,

minimum

98 mm

210 mm

-

-

-

Scanningsretning,

maksimum

312 mm

297 mm

-

-

-

Indføringsretning,

minimum

191 mm

191 mm

-

-

-

Indføringsretning,

maksimal

635 mm

432 mm

-

-

-

1

Specialformat er ikke tilgængelig for hæftning, hulning eller brochure.

DAWW

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

91

background image

Tabel 3-5

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirtyper til hæftning for

bakke 1 og bakke 2

Papirformat

Antal ark (en og to hæfteklammer)

Små ark

1

Store ark

2

Almindeligt

50

30

HP EcoFFICIENT

50

30

Let 60-74g

50

30

Mellemkraftigt 96-110 g

18

11

Kraftigt 111-130 g

18

9

Ekstra kraftigt 131-175 g

12

6

Brevpapir

50

30

Fortrykt

50

30

Forhullet

50

30

Farvet

50

30

Bankpostpapir

50

30

Genbrug

50

30

Groft

50

30

Mellem 85-95 g

50

30

Kraftigt, groft

18

11

1

Små ark: Indføringsretning < 221 mm.

2

Store ark: Indføringsretning >= 221 mm.

Tabel 3-6

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirtyper til hulning for

bakke 1 og bakke 2

Papirtype

Forskydning

2/3-hulning

2/4-hulning

Hulning med 2

huller

Hulning med 3

huller

Hulning med 2

huller

Hulning med 4

huller

Almindeligt

HP EcoFFICIENT

Let 60-74g

Mellemkraftigt 96-110 g

Kraftigt 111-130 g

Ekstra kraftigt 131-175 g

Brevpapir

Fortrykt

Forhullet

Farvet

92

Kapitel 3 Understøttede papirformater og -typer for færdigbehandlingstilbehør

DAWW

background image

Tabel 3-6

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirtyper til hulning for

bakke 1 og bakke 2 (fortsat)

Papirtype

Forskydning

2/3-hulning

2/4-hulning

Hulning med 2

huller

Hulning med 3

huller

Hulning med 2

huller

Hulning med 4

huller

Bankpostpapir

Genbrug

Groft

Mellem 85-95 g

Kraftigt, groft

Tabel 3-7

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 – understøttede papirtyper til brochurer for

bakke 3

Papirtype

Brochureark (kun bakke 3)

Forside nedad

Fold 1 ark

Med 1 omslagsark

Intet omslagsark

Almindeligt

14

15

HP EcoFFICIENT

14

15

Let 60-74g

14

15

Mellemkraftigt 96-110 g

4

5

Kraftigt 111-130 g

4

5

Ekstra kraftigt 131-175 g

2

3

Brevpapir

14

15

Fortrykt

14

15

Farvet

14

15

Bankpostpapir

9

10

Genbrug

14

15

Groft

9

10

Mellem 85-95 g

5

6

Kraftigt, groft

5

6

DAWW

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise flow MFP M830

93

background image

HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet

Enterprise flow MFP M880

I følgende tabeller beskrives de understøttede papirtyper og -formater til HP Color LaserJet Enterprise M855

og HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880.

Tabel 3-8