Βοήθεια HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

Εξαρτήματα φινιρίσματος και χειρισμός

χαρτιού για HP LaserJet Enterprise M806,

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP

Color LaserJet Enterprise M855 και HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880

Οδηγός χρήσης

background image
background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Επισκόπηση εξαρτήματος φινιρίσματος .......................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 και HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .......................................................... 2

HP LaserJet Enterprise M806 - Προδιαγραφές προϊόντος ................................................................. 2

Τεχνικές προδιαγραφές .................................................................................................... 2
Διαστάσεις προϊόντος ....................................................................................................... 3
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ................. 8

Κατανάλωση ενέργειας .................................................................................. 8
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ............................................................................. 8
Εκπομπές θορύβου ......................................................................................... 8

Εύρος τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας ........................................................................ 9

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 - Προδιαγραφές προϊόντος ................................................. 9

Τεχνικές προδιαγραφές .................................................................................................... 9
Διαστάσεις προϊόντος ..................................................................................................... 11
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ............... 14

Κατανάλωση ενέργειας ................................................................................ 14
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ........................................................................... 14
Εκπομπές θορύβου ....................................................................................... 14

Εύρος τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας ...................................................................... 15

Μονάδα συρραφής/στοίβαξης .......................................................................................................... 15
Μονάδα συρραφής/στοίβαξης με διάτρηση οπών ........................................................................... 16
Εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων .................................................................................................. 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 και HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ..................................... 18

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Προδιαγραφές προϊόντος ..................................................... 18

Τεχνικές προδιαγραφές .................................................................................................. 18
Διαστάσεις προϊόντος ..................................................................................................... 20
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ............... 24

Κατανάλωση ενέργειας ................................................................................ 24
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ........................................................................... 24
Εκπομπές θορύβου ....................................................................................... 24

Εύρος τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας ...................................................................... 25

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 - Προδιαγραφές προϊόντος ..................................... 25

Τεχνικές προδιαγραφές .................................................................................................. 25

ELWW

iii

background image

Διαστάσεις προϊόντος ..................................................................................................... 27
Κατανάλωση ενέργειας, ηλεκτρικές προδιαγραφές και εκπομπές θορύβου ............... 31

Κατανάλωση ενέργειας ................................................................................ 31
Ηλεκτρικές προδιαγραφές ........................................................................... 32
Εκπομπές θορύβου ....................................................................................... 32

Εύρος τιμών περιβάλλοντος λειτουργίας ...................................................................... 32

Εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης και εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης με διάτρηση οπών ............. 33
Μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων με συρραφή/στοίβαξη και μονάδα δημιουργίας
φυλλαδίων με συρραφή/στοίβαξη και διάτρηση οπών .................................................................. 33

Προδιαγραφές εξαρτήματος φινιρίσματος ......................................................................................................... 35

Προδιαγραφές εξαρτήματος ............................................................................................................. 35
Χωρητικότητες θήκης εξόδου μονάδας συρραφής/στοίβαξης ........................................................ 40
Χωρητικότητες θήκης εξόδου της μονάδας δημιουργίας φυλλαδίων ............................................ 41

2 Τοποθέτηση και διαμόρφωση των εξαρτημάτων φινιρίσματος ....................................................................... 43

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μονάδας συρραφής/στοίβαξης ή μονάδας συρραφής/στοίβαξης με
εξάρτημα διάτρησης οπών στους HP LaserJet Enterprise M806 και HP LaserJet Enterprise flow MFP
M830 .................................................................................................................................................................... 44

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 44
Πριν ξεκινήσετε ................................................................................................................................. 44
Απαιτούμενα εργαλεία ...................................................................................................................... 44
Βήμα 1: Αφαίρεση μονάδας συρραφής/στοίβαξης .......................................................................... 45
Βήμα 2: Αποσυσκευασία του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος συρραφής/
στοίβαξης .......................................................................................................................................... 46
Βήμα 3: Τοποθέτηση του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος συρραφής/
στοίβαξης .......................................................................................................................................... 47
Βήμα 4: Επιστροφή εξαρτημάτων .................................................................................................... 49
Βήμα 5: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης διάτρησης οπών ................................................ 49
Βήμα 6: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης συρραφής .......................................................... 50

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μονάδας συρραφής/στοίβαξης με εξάρτημα δημιουργίας φυλλαδίων
στους HP LaserJet Enterprise M806 και HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .............................................. 51

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 51
Πριν ξεκινήσετε ................................................................................................................................. 51
Απαιτούμενα εργαλεία ...................................................................................................................... 51
Βήμα 1: Αφαίρεση του εξαρτήματος δημιουργίας φυλλαδίων ........................................................ 51
Βήμα 2: Αποσυσκευασία του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος δημιουργίας
φυλλαδίων ........................................................................................................................................ 53
Βήμα 3: Τοποθέτηση του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος δημιουργίας
φυλλαδίων ........................................................................................................................................ 54
Βήμα 4: Επιστροφή εξαρτημάτων .................................................................................................... 56
Βήμα 5: Διαμόρφωση ρυθμίσεων του εξαρτήματος δημιουργίας φυλλαδίων στον
Ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS) της HP ................................................................................ 56

iv

ELWW

background image

1: Σύνδεση με τον EWS ................................................................................................... 57
2: Διαμόρφωση της λειτουργίας Επιλογή χαρτιού ........................................................ 57
3: Διαμορφώστε τη λειτουργία Πλευρές για εκτύπωση μίας ή δύο όψεων .................. 58
4: Διαμόρφωση της λειτουργίας δημιουργίας φυλλαδίων ........................................... 59

Βήμα 6: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης συρραφής .......................................................... 59

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μονάδας συρραφής/στοίβαξης ή μονάδας συρραφής/στοίβαξης με
εξάρτημα διάτρησης οπών στους HP Color LaserJet Enterprise M855 και HP Color LaserJet Enterprise
flow MFP M880 .................................................................................................................................................... 61

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 61
Πριν ξεκινήσετε ................................................................................................................................. 61
Απαιτούμενα εργαλεία ...................................................................................................................... 61
Βήμα 1: αφαίρεση μονάδας συρραφής/στοίβαξης .......................................................................... 62
Βήμα 2: Αποσυσκευασία της προαιρετικής ή της ανταλλακτικής μονάδας συρραφής/στοίβαξης . 63
Βήμα 3: Τοποθέτηση της προαιρετικής ή της ανταλλακτικής μονάδας συρραφής/στοίβαξης ....... 65
Βήμα 4: Επιστροφή εξαρτημάτων .................................................................................................... 66
Βήμα 5: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης διάτρησης οπών ................................................ 67
Βήμα 6: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης συρραφής .......................................................... 67

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση της μονάδας δημιουργίας φυλλαδίων ή του εξαρτήματος διάτρησης
οπών της μονάδας δημιουργίας φυλλαδίων στους HP Color LaserJet Enterprise M855 και HP Color
LaserJet Enterprise flow MFP M880 .................................................................................................................... 69

Εισαγωγή ........................................................................................................................................... 69
Πριν ξεκινήσετε ................................................................................................................................. 69
Απαιτούμενα εργαλεία ...................................................................................................................... 69
Βήμα 1: Αφαίρεση του εξαρτήματος δημιουργίας φυλλαδίων ........................................................ 70
Βήμα 2: Αποσυσκευασία του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος δημιουργίας
φυλλαδίων ........................................................................................................................................ 71
Βήμα 3: Τοποθέτηση του προαιρετικού ή του ανταλλακτικού εξαρτήματος δημιουργίας
φυλλαδίων ........................................................................................................................................ 73
Βήμα 4: Επιστροφή εξαρτημάτων .................................................................................................... 74
Βήμα 5: Διαμόρφωση ρυθμίσεων του εξαρτήματος δημιουργίας φυλλαδίων στον
Ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS). ........................................................................................... 75

1: Σύνδεση με τον EWS ................................................................................................... 75
2: Διαμόρφωση της λειτουργίας Επιλογή χαρτιού ........................................................ 76
3: Διαμορφώστε τη λειτουργία Πλευρές για εκτύπωση μίας ή δύο όψεων .................. 76
4: Διαμόρφωση της λειτουργίας δημιουργίας φυλλαδίων ........................................... 77

Βήμα 6: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης διάτρησης οπών ................................................ 77
Βήμα 7: Διαμόρφωση της προεπιλεγμένης θέσης συρραφής .......................................................... 78

Διαμόρφωση ρυθμίσεων του προϊόντος για Λειτουργία γραμματοκιβωτίου ή Λειτουργία μονάδας
στοίβαξης ............................................................................................................................................................. 80

Βήμα 1: Άνοιγμα του Ενσωματωμένου διακομιστή Web (EWS) της HP ........................................... 80
Βήμα 2: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη Λειτουργία γραμματοκιβωτίου ή τη Λειτουργία
μονάδας στοίβαξης από τον ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS) ............................................. 81

ELWW

v

background image

Βήμα 3: Διαμόρφωση ρυθμίσεων της μονάδας συρραφής/στοίβαξης ............................................ 83
Βήμα 4: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων συρραφής/συνένωσης ........................................................ 84
Βήμα 5: Διαμόρφωση ρυθμίσεων της λειτουργίας Διάτρηση οπών ................................................ 85
Βήμα 6: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη θήκη εξόδου ..................................................................... 86

Διαμόρφωση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή HP σε Windows® 7, 8, 8.1 και OS X για τη
λειτουργία γραμματοκιβωτίου ή τη λειτουργία μονάδας στοίβαξης ................................................................. 88

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 88
Windows® 8.0 και 8.1 ........................................................................................................................ 88
OS X .................................................................................................................................................... 88

3 Υποστηριζόμενα μεγέθη και τύποι χαρτιού για τα εξαρτήματα φινιρίσματος .................................................... 91

HP LaserJet Enterprise M806 και HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ........................................................ 92
HP Color LaserJet Enterprise M855 και HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ..................................... 98
Τοποθέτηση και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................................................................... 104

Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 104
Εκτύπωση με την όψη προς τα πάνω και με την όψη προς τα κάτω ............................................. 104
Προσανατολισμός χαρτιού Δίσκου 1 .............................................................................................. 106
Προσανατολισμός χαρτιού στους Δίσκους 2, 3, 4 και 5 ................................................................. 108
Προσανατολισμός χαρτιού στους 3 δίσκους 500 φύλλων ............................................................ 109

4 Τρόπος χρήσης του εξαρτήματος διάτρησης οπών (προαιρετικό εξάρτημα φινιρίσματος) ............................... 113

Εισαγωγή ........................................................................................................................................................... 114
Επιλογές εξόδου συσκευής ............................................................................................................................... 115

Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 115
Επιλογές εξόδου μόνο με διάτρηση οπών ..................................................................................... 116

Διάτρηση 2 οπών .......................................................................................................... 116
Διάτρηση 3 οπών .......................................................................................................... 118
Διάτρηση 4 οπών .......................................................................................................... 119

Επιλογές διάτρησης οπών και συρραφής στην έξοδο ................................................................... 120

Διάτρηση 2 οπών και συρραφή με 1 κλιπ .................................................................... 120
Διάτρηση 2 οπών και συρραφή με 2 κλιπ .................................................................... 122
Διάτρηση 3 οπών και συρραφή με 1 κλιπ .................................................................... 124
Διάτρηση 3 οπών και συρραφή με 2 κλιπ .................................................................... 125
Διάτρηση 4 οπών και συρραφή με 1 κλιπ .................................................................... 126
Διάτρηση 4 οπών και συρραφή με 2 κλιπ .................................................................... 128

Διάτρηση οπών κατά την αντιγραφή από τον προαιρετικό αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) ............. 130
Διάτρηση οπών κατά την εκτύπωση από μια εφαρμογή για Windows® (με προαιρετικό εξάρτημα) με
χρήση προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP UPD ή ειδικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης για
προϊόν HP PCL 6 ................................................................................................................................................. 131
Διάτρηση οπών κατά την εκτύπωση από μια εφαρμογή για OS X (με προαιρετικό εξάρτημα) με χρήση
ενός προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP ................................................................................................. 132

vi

ELWW

background image

5 Τρόπος χρήσης της λειτουργίας συρραφής/συνένωσης (προαιρετικό εξάρτημα φινιρίσματος) ........................ 133

Εισαγωγή ........................................................................................................................................................... 134
Επιλογές εξόδου συσκευής ............................................................................................................................... 135

Εισαγωγή ......................................................................................................................................... 135
Επιλογές εξόδου μόνο με συρραφή ............................................................................................... 136

1 κλιπ συρραφής .......................................................................................................... 136
2 κλιπ συρραφής .......................................................................................................... 138

Επιλογές συρραφής και διάτρησης οπών στην έξοδο ................................................................... 140

1 κλιπ συρραφής και διάτρηση 2 οπών ....................................................................... 140
1 κλιπ συρραφής και διάτρηση 3 οπών ....................................................................... 142
1 κλιπ συρραφής και διάτρηση 4 οπών ....................................................................... 143
2 κλιπ συρραφής και διάτρηση 2 οπών ....................................................................... 145
2 κλιπ συρραφής και διάτρηση 3 οπών ....................................................................... 146
2 κλιπ συρραφής και διάτρηση 4 οπών ....................................................................... 147

Συρραφή/συνένωση κατά την αντιγραφή από τον προαιρετικό αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) .... 149
Συρραφή/συνένωση κατά την εκτύπωση από μια εφαρμογή για Windows® (με προαιρετικό εξάρτημα)
με χρήση προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP UPD ή ειδικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης
για προϊόν HP PCL 6 ........................................................................................................................................... 150
Συρραφή/συνένωση κατά την εκτύπωση από μια εφαρμογή για OS X με χρήση ενός προγράμματος
οδήγησης εκτύπωσης HP .................................................................................................................................. 151

6 Τρόπος εκτύπωσης φυλλαδίων (προαιρετικό εξάρτημα φινιρίσματος) .......................................................... 153

Εισαγωγή ........................................................................................................................................................... 154
Δημιουργία και χρήση συντομεύσεων για εκτύπωση φυλλαδίων .................................................................. 155

Δημιουργία συντόμευσης για εκτύπωση φυλλαδίων σε μια εφαρμογή για Windows® με
χρήση προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP UPD ή ειδικού προγράμματος οδήγησης
εκτύπωσης για προϊόν HP PCL 6 ..................................................................................................... 155
Δημιουργία συντόμευσης προεπιλεγμένης εκτύπωσης φυλλαδίων σε μια εφαρμογή OS X με
χρήση προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP ............................................................................ 155
Δημιουργία συντόμευσης Γρήγορα σύνολα από τον ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP
(EWS) ............................................................................................................................................... 156

Σύνδεση στον ενσωματωμένο διακομιστή Web (EWS) της HP .................................... 156
Διαμόρφωση της συντόμευσης Γρήγορα σύνολα ........................................................ 157

Βήμα 1: Ορισμός της θέσης κουμπιού για το Γρήγορο σύνολο και των
επιλογών για την αλληλεπίδραση χρηστών στον πίνακα ελέγχου .......... 157
Βήμα 2: Ρύθμιση της λειτουργίας επιλογής χαρτιού ................................. 158

Εκτύπωση φυλλαδίου από τον υπολογιστή με χρήση προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης HP UPD ή
ειδικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης για προϊόν HP PCL 6 για Windows® και προγράμματος
οδήγησης εκτύπωσης HP για Mac ..................................................................................................................... 159

Windows® ........................................................................................................................................ 159
OS X ................................................................................................................................................. 160

Δημιουργία φυλλαδίου στο Microsoft® Publisher (Windows®) ........................................................................ 161

ELWW

vii

background image

Δημιουργία φυλλαδίου στο Microsoft® Publisher 2003 ................................................................ 161
Δημιουργία φυλλαδίου με το Microsoft® Publisher 2010 ή 2013 ................................................. 162

Δημιουργία φυλλαδίου στο Adobe® Reader XI (Windows®) ............................................................................. 163
Δημιουργία φυλλαδίου κατά την αντιγραφή από τον προαιρετικό αυτόματο τροφοδότη εγγράφων
(ADF) .................................................................................................................................................................. 164

viii

ELWW

background image

1