HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series ohje

background image

HP LaserJet Enterprise M806-, HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830-, HP Color

LaserJet Enterprise M855- ja HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880 -

viimeistelylisälaitteet ja -paperinkäsittely

Käyttöopas

background image
background image

Sisällysluettelo

1 Viimeistelylisälaitteen yleiskatsaus ............................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 ja HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................................ 2

HP LaserJet Enterprise M806 -laitteen tekniset tiedot ...................................................................... 2

Tekniset tiedot .................................................................................................................. 2
Laitteen mitat ................................................................................................................... 3
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ........................................................ 8

Virrankulutus .................................................................................................. 8
Sähkötekniset tiedot ...................................................................................... 8
Äänipäästöt .................................................................................................... 8

Käyttöympäristöalue ........................................................................................................ 9

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 -tuotteen tekniset tiedot .................................................... 9

Tekniset tiedot .................................................................................................................. 9
Laitteen mitat ................................................................................................................. 10
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ...................................................... 13

Virrankulutus ................................................................................................ 13
Sähkötekniset tiedot .................................................................................... 13
Äänipäästöt .................................................................................................. 13

Käyttöympäristöalue ...................................................................................................... 14

Nitoja/pinontalokero ......................................................................................................................... 14
Nitoja/pinontalokero ja rei'itin .......................................................................................................... 15
Vihkolisälaite ..................................................................................................................................... 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 ja HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ....................................... 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 -laitteen tekniset tiedot .......................................................... 17

Tekniset tiedot ................................................................................................................ 17
Laitteen mitat ................................................................................................................. 19
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ...................................................... 22

Virrankulutus ................................................................................................ 22
Sähkötekniset tiedot .................................................................................... 23
Äänipäästöt .................................................................................................. 23

Käyttöympäristöalue ...................................................................................................... 23

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 -laitteen tekniset tiedot .......................................... 23

Tekniset tiedot ................................................................................................................ 24

FIWW

iii

background image

Laitteen mitat ................................................................................................................. 25
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ...................................................... 29

Virrankulutus ................................................................................................ 29
Sähkötekniset tiedot .................................................................................... 30
Äänipäästöt .................................................................................................. 30

Käyttöympäristöalue ...................................................................................................... 30

Nitoja/pinontalokero ja rei'ittimellinen nitoja/pinontalokero ......................................................... 31
Nitoja/pinontalokeron vihkolisälaite ja rei'ittimellinen nitoja/pinontalokeron vihkolisälaite ....... 31

Viimeistelylisälaitteiden tekniset tiedot ............................................................................................................. 33

Lisävarusteiden tiedot ...................................................................................................................... 33
Nitoja/pinontalokeron tulostelokeron kapasiteetti ......................................................................... 38
Vihkolisälaitteen tulostelokeron kapasiteetit ................................................................................. 38

2 Viimeistelylisälaitteiden asentaminen ja määrittäminen ............................................................................... 41

Asenna tai vaihda nitoja/pinontalokero tai rei'ittimellinen nitoja/pinontalokero HP LaserJet Enterprise
M806- tai HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 -laitteeseen ......................................................................... 42

Johdanto ............................................................................................................................................ 42
Ennen aloittamista ............................................................................................................................ 42
Tarvittavat työkalut .......................................................................................................................... 42
Vaihe 1: Poista nitoja/pinontalokero ................................................................................................ 42
Vaihe 2: Poista valinnainen tai korvaava nitoja/pinontalokero pakkauksestaan ........................... 44
Vaihe 3: Asenna valinnainen tai korvaava nitoja/pinontalokero ..................................................... 44
Vaihe 4: Osien palautus ..................................................................................................................... 46
Vaihe 5: Rei'ittimen oletussijainnin määrittäminen ......................................................................... 46
Vaihe 6: Niitin oletussijainnin määrittäminen .................................................................................. 47

Asenna tai vaihda nitoja/pinontalokero vihkolisälaitteella HP LaserJet Enterprise M806- tai HP LaserJet
Enterprise flow MFP M830 -laitteeseen ............................................................................................................. 49

Johdanto ............................................................................................................................................ 49
Ennen aloittamista ............................................................................................................................ 49
Tarvittavat työkalut .......................................................................................................................... 49
Vaihe 1: Vihkolisälaitteen poistaminen ............................................................................................ 49
Vaihe 2: Poista valinnainen tai korvaava vihkolisälaite pakkauksestaan ....................................... 50
Vaihe 3: Asenna valinnainen tai korvaava vihkolisälaite ................................................................. 52
Vaihe neljä: Osien palautus ............................................................................................................... 54
Vaihe 5: Määritä vihkolisälaite HP:n sulautetun Web-palvelimen (EWS) kautta ............................ 54

1 Muodosta yhteys EWS:ään .......................................................................................... 54
2: Määritä paperin valintatoiminto ................................................................................. 55
3: Määritä Puolet-toiminto yksi- tai kaksipuolista tulostusta varten ........................... 56
4: Vihkon määrittäminen ................................................................................................ 57

Vaihe 6: Niitin oletussijainnin määrittäminen .................................................................................. 57

iv

FIWW

background image

Asenna tai vaihda nitoja/pinontalokero tai nitoja/pinontalokero rei'ittimellä HP Color LaserJet
Enterprise M855- tai HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 -laitteeseen ............................................. 59

Johdanto ............................................................................................................................................ 59
Ennen aloittamista ............................................................................................................................ 59
Tarvittavat työkalut .......................................................................................................................... 59
Vaihe 1: poista nitoja/pinontalokero ................................................................................................ 59
Vaihe 2: Poista valinnainen tai korvaava nitoja/pinontalokero pakkauksestaan ........................... 60
Vaihe 3: Asenna valinnainen tai korvaava nitoja/pinontalokero ..................................................... 62
Vaihe neljä: Osien palautus ............................................................................................................... 64
Vaihe 5: Rei'ittimen oletussijainnin määrittäminen ......................................................................... 64
Vaihe 6: Niitin oletussijainnin määrittäminen .................................................................................. 65

Asenna tai vaihda vihkolisälaite tai vihkolisälaitteen rei'itin HP Color LaserJet Enterprise M855- tai HP
Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 -laitteeseen ..................................................................................... 67

Johdanto ............................................................................................................................................ 67
Ennen aloittamista ............................................................................................................................ 67
Tarvittavat työkalut .......................................................................................................................... 67
Vaihe 1: Vihkolisälaitteen poistaminen ............................................................................................ 67
Vaihe 2: Poista valinnainen tai korvaava vihkolisälaite pakkauksestaan ....................................... 69
Vaihe 3: Asenna valinnainen tai korvaava vihkolisälaite ................................................................. 70
Vaihe neljä: Osien palautus ............................................................................................................... 72
Vaihe 5: Määritä vihkolisälaite sulautetun Web-palvelimen (EWS) kautta ..................................... 73

1 Muodosta yhteys EWS:ään .......................................................................................... 73
2: Määritä paperin valintatoiminto ................................................................................. 73
3: Määritä Puolet-toiminto yksi- tai kaksipuolista tulostusta varten ........................... 74
4: Vihkon määrittäminen ................................................................................................ 75

Vaihe 6: Rei'ittimen oletussijainnin määrittäminen ......................................................................... 75
Vaihe 7: Niitin oletussijainnin määrittäminen .................................................................................. 76

Määritä laite postilaatikkotilaan tai pinolokerotilaan ........................................................................................ 77

Vaihe 1: HP:n sulautetun web-palvelimen (EWS) avaaminen .......................................................... 77
Vaihe 2: Määrittää postilaatikkotila tai pinolokerotila sulautetussa Web-palvelimessa (EWS) .... 78
Vaihe 3: Määritä Nitoja/pinontalokero-asetukset ........................................................................... 80
Vaihe neljä: Määritä Nidonta/Lajittelu-asetukset ............................................................................ 81
Vaihe 5: Rei'itintoiminnon määrittäminen ........................................................................................ 82
Vaihe 6: Kohdelokeron määrittäminen ............................................................................................. 83

Määritä HP:n tulostinohjain (Windows® 7, 8, 8.1 tai OS X) postilaatikkotilaan tai pinontatilaan ..................... 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 ja 8.1 .......................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

3 Viimeistelijöiden tuetut paperikoot ja -tyypit ................................................................................................ 87

HP LaserJet Enterprise M806 ja HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .......................................................... 88

FIWW

v

background image

HP Color LaserJet Enterprise M855 ja HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ....................................... 94
Paperin lisääminen ja suunta ............................................................................................................................ 100

Johdanto .......................................................................................................................................... 100
Tulostaminen tulostuspuoli ylöspäin ja tulostuspuoli alaspäin .................................................... 100
Lokeron 1 paperin suunta ............................................................................................................... 102
Lokeroiden 2, 3, 4 ja 5 paperin suunta ........................................................................................... 103
3 x 500 arkin lokeron paperin suunta ............................................................................................. 105

4 Rei'ittimen käyttö (lisävarusteena saatava viimeistelijä) ............................................................................. 107

Johdanto ............................................................................................................................................................ 108
Laitteen tulostusvaihtoehdot ........................................................................................................................... 109

Johdanto .......................................................................................................................................... 109
Tulostusvalinnat pelkällä rei'ityksellä ........................................................................................... 110

2 reiän rei'itys ............................................................................................................... 110
3 reiän rei'itys ............................................................................................................... 111
4 reiän rei'itys ............................................................................................................... 112

Tulostusvalinnat rei'ityksellä ja nidonnalla ................................................................................... 113

2 reiän rei'itys ja 1 niitti ................................................................................................ 113
2 reiän rei'itys ja 2 niittiä .............................................................................................. 115
3 reiän rei'itys ja 1 niitti ................................................................................................ 116
3 reiän rei'itys ja 2 niittiä .............................................................................................. 117
4 reiän rei'itys ja 1 niitti ................................................................................................ 118
4 reiän rei'itys ja 2 niittiä .............................................................................................. 119

Rei'itys kopioitaessa automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (ADF) (valinnainen lisälaite) ...................... 121
Rei'itys tulostettaessa (valinnaisella) Windows®-sovelluksella käyttämällä HP:n UPD-tulostinohjainta
tai tuotekohtaista HP PCL 6 -tulostinohjainta .................................................................................................. 122
Rei'itys tulostettaessa (valinnaisella) OS X -sovelluksella käyttämällä HP-tulostinohjainta ........................ 123

5 Nidonta/lajittelu-toiminnon käyttö (lisävarusteena saatava viimeistelijä) .................................................... 125

Johdanto ............................................................................................................................................................ 126
Laitteen tulostusvaihtoehdot ........................................................................................................................... 127

Johdanto .......................................................................................................................................... 127
Vain nidonta -tulosteasetukset ...................................................................................................... 128

1 niitti ............................................................................................................................ 128
2 niittiä .......................................................................................................................... 130

Nidonta- ja rei'itystulostevalinnat .................................................................................................. 132

1 niitti ja 2 reikää .......................................................................................................... 132
1 niitti ja 3 reikää .......................................................................................................... 133
1 niitti ja 4 reikää .......................................................................................................... 134
2 niittiä ja 2 reikää ........................................................................................................ 136
2 niittiä ja 3 reikää ........................................................................................................ 137

vi

FIWW

background image

2 niittiä ja 4 reikää ........................................................................................................ 138

Nidonta/lajittelu kopioitaessa automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta (ADF) (valinnainen lisälaite) ..... 140
Nidonta/lajittelu tulostettaessa (valinnaisella) Windows®-sovelluksella käyttämällä HP:n UPD-
tulostinohjainta tai tuotekohtaista HP PCL 6 -tulostinohjainta ....................................................................... 141
Nidonta/lajittelu tulostettaessa OS X -sovelluksella käyttämällä HP-tulostinohjainta ................................. 142

6 Vihkojen tulostaminen (lisävarusteena saatava viimeistelijä) ...................................................................... 143

Johdanto ............................................................................................................................................................ 144
Vihkotulostuksen pikavalintojen luominen ja käyttäminen ............................................................................ 145

Vihkotulostuksen pikavalinnan luominen Windows®-sovelluksella käyttämällä HP:n UPD-
tulostinohjainta tai tuotekohtaista HP PCL 6 -tulostinohjainta .................................................... 145
Vihkotulostuksen esiasetuksen pikavalinnan luominen OS X -sovelluksessa käyttämällä HP-
tulostinohjainta ............................................................................................................................... 145
Luo Pikasarjat-pikavalinta HP:n sulautetusta Web-palvelimesta. ............................................... 146

Muodosta yhteys HP:n sulautettuun Web-palvelimeen (EWS) ................................... 146
Määritä Pikasarjat-pikavalinta ..................................................................................... 146

Vaihe 1: Määritä pikasarjan painikkeen sijainti ja käyttöasetukset
ohjauspaneelia varten ............................................................................... 147
Vaihe 2: Paperin valinnan määrittäminen ................................................. 147

Vihkon tulostaminen tietokoneesta käyttämällä HP:n UPD-tulostinohjainta tai HP PCL 6:n
tuotekohtaista tulostinohjainta Windows®-käyttöjärjestelmässä tai HP-tulostinohjainta Mac-
käyttöjärjestelmässä. ....................................................................................................................................... 148

Windows® ........................................................................................................................................ 148
OS X ................................................................................................................................................. 148

Vihkon luominen Microsoft ® Publisherissa (Windows ®) ................................................................................. 150

Vihkon luominen Microsoft ® Publisher 2003:ssa .......................................................................... 150
Vihkon luominen Microsoft ® Publisher 2010:ssa tai 2013:ssa ..................................................... 150

Vihkon luominen Adobe ® Reader XI:ssä (Windows ®) ...................................................................................... 152
Vihkon luominen kopioitaessa automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta (ADF) (valinnainen lisälaite) .... 153

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1