HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series Көмектесіңдер

background image

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise M855 және HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880 аяқтау

жабдықтары мен қағазбен жұмыс

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image
background image

Maзмұны

1 Аяқтау жабдығының көрінісі ...................................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 және HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ...................................................... 2

HP LaserJet Enterprise M806 өнімінің ерекшеліктері ...................................................................... 2

Техникалық сипаттамалары .......................................................................................... 2
Өнімнің өлшемдері .......................................................................................................... 3
Қуатты тұтыну, электр сипаттамалары мен дыбыс шығару ..................................... 8

Қуатты тұтыну ............................................................................................... 8
Электр сипаттамалары ................................................................................. 8
Акустикалық қуаты ...................................................................................... 8

Жұмыс ортасы ауқымы .................................................................................................. 9

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 өнімінің ерекшеліктері ...................................................... 9

Техникалық сипаттамалары .......................................................................................... 9
Өнімнің өлшемдері ........................................................................................................ 10
Қуатты тұтыну, электр сипаттамалары мен дыбыс шығару ................................... 13

Қуатты тұтыну ............................................................................................. 13
Электр сипаттамалары .............................................................................. 13
Акустикалық қуаты .................................................................................... 13

Жұмыс ортасы ауқымы ................................................................................................ 14

Степлер/жинақтағыш ..................................................................................................................... 14
Тескіші бар степлер/жинақтағыш ................................................................................................. 15
Кітапша жасау құрылғысы ............................................................................................................. 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 және HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ................................. 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 өнімінің ерекшеліктері .......................................................... 17

Техникалық сипаттамалары ........................................................................................ 17
Өнімнің өлшемдері ........................................................................................................ 19
Қуатты тұтыну, электр сипаттамалары мен дыбыс шығару ................................... 23

Қуатты тұтыну ............................................................................................. 23
Электр сипаттамалары .............................................................................. 23
Акустикалық қуаты .................................................................................... 23

Жұмыс ортасы ауқымы ................................................................................................ 24

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 өнімінің ерекшеліктері .......................................... 24

Техникалық сипаттамалары ........................................................................................ 24

KKWW

iii

background image

Өнімнің өлшемдері ........................................................................................................ 26
Қуатты тұтыну, электр сипаттамалары мен дыбыс шығару ................................... 30

Қуатты тұтыну ............................................................................................. 30
Электр сипаттамалары .............................................................................. 31
Акустикалық қуаты .................................................................................... 31

Жұмыс ортасы ауқымы ................................................................................................ 31

Степлер/жинақтағыш және тескіші бар степлер/жинақтағыш ................................................. 32
Тескіші бар степлер/жинақтағыш кітапша жасау құрылғысы және степлер/тескіші бар
жинақтағыш кітапша жасау құралы ............................................................................................. 32

Аяқтау жабдығының ерекшеліктері ............................................................................................................... 34

Қосалқы құрал ерекшеліктері ....................................................................................................... 34
Степлер/жинақтағыш шығару науасы көлемі ............................................................................. 39
Кітапша жасау құралының шығару науасының көлемі ............................................................. 40

2 Аяқтау жабдықтарын орнату және конфигурациялау ............................................................................... 41

HP LaserJet Enterprise M806 және HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 үлгілері үшін степлерді/
жинақтағышты немесе тескіш қосалқы құралы бар степлерді/жинақтағышты орнату не ауыстыру ... 42

Кіріспе ............................................................................................................................................... 42
Бастамас бұрын ............................................................................................................................... 42
Қажетті құралдар ............................................................................................................................ 42
Бірінші қадам: степлерді/жинақтағышты алу ............................................................................. 43
Екінші қадам: қосымша немесе ауыстырылатын степлер/жинақтағыш қосалқы
құралын орамадан шығару ............................................................................................................ 44
3-қадам: қосымша немесе ауыстырылатын степлер/жинақтағыш қосалқы құралын
орнату ............................................................................................................................................... 45
Төртінші қадам: қайтарылатын бөліктері .................................................................................... 47
Бесінші қадам: әдепкі тескіш орнын конфигурациялау ............................................................. 47
Алтыншы қадам: әдепкі степлермен бекіту орнын конфигурациялау ..................................... 48

HP LaserJet Enterprise M806 және HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 үлгілері үшін кітапша
жасау қосалқы құралы бар степлерді/жинақтағышты орнату не ауыстыру ............................................ 49

Кіріспе ............................................................................................................................................... 49
Бастамас бұрын ............................................................................................................................... 49
Қажетті құралдар ............................................................................................................................ 49
Бірінші қадам: кітапша жасау құралын алу ................................................................................. 49
Екінші қадам: қосымша немесе ауыстырылатын кітапша жасау жабдығын орамадан
шығару ............................................................................................................................................. 50
3-қадам: қосымша немесе ауыстырылатын кітапша жасау жабдығын орнату ...................... 52
Төртінші қадам: қайтарылатын бөліктері .................................................................................... 54
Бесінші қадам: кітапша жасау құралын HP енгізілген веб-серверінде (EWS)
конфигурациялау ............................................................................................................................ 54

1: EWS серверіне қосу ................................................................................................... 55
2: Қағазды таңдау мүмкіндігін конфигурациялау ..................................................... 55

iv

KKWW

background image

3: Бір немесе екі жағына басып шығару үшін Sides (Жақтар) мүмкіндігін
конфигурациялау .......................................................................................................... 56
4: Кітапша мүмкіндігін конфигурациялау .................................................................. 57

Алтыншы қадам: әдепкі степлермен бекіту орнын конфигурациялау ..................................... 57

HP Color LaserJet Enterprise M855 және HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 үлгілері үшін
степлерді/жинақтағышты немесе тескіш жабдығы бар степлерді/жинақтағышты орнату не
ауыстыру ............................................................................................................................................................ 59

Кіріспе ............................................................................................................................................... 59
Бастамас бұрын ............................................................................................................................... 59
Қажетті құралдар ............................................................................................................................ 59
Бірінші қадам: степлерді/жинақтағышты алу ............................................................................. 60
Екінші қадам: қосымша немесе ауыстырылатын степлерін/жинақтағышын орамадан
шығару ............................................................................................................................................. 61
3-қадам: қосымша немесе ауыстырылатын степлерді/жинақтағышты орнату ..................... 63
Төртінші қадам: қайтарылатын бөліктері .................................................................................... 64
Бесінші қадам: әдепкі тескіш орнын конфигурациялау ............................................................. 65
Алтыншы қадам: әдепкі степлермен бекіту орнын конфигурациялау ..................................... 65

HP Color LaserJet Enterprise M855 және HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 үлгілеріне
арналған кітапша жасау құралын немесе кітапша жасау құралының тескіш жабдығын орнату
немесе ауыстыру ............................................................................................................................................... 67

Кіріспе ............................................................................................................................................... 67
Бастамас бұрын ............................................................................................................................... 67
Қажетті құралдар ............................................................................................................................ 67
Бірінші қадам: кітапша жасау құралын алу ................................................................................. 68
Екінші қадам: қосымша немесе ауыстырылатын кітапша жасау жабдығын орамадан
шығару ............................................................................................................................................. 69
3-қадам: қосымша немесе ауыстырылатын кітапша жасау жабдығын орнату ...................... 71
Төртінші қадам: қайтарылатын бөліктері .................................................................................... 72
Бесінші қадам: кітапша жасау құралын ендірілген веб-серверде (EWS) конфигурациялау .. 73

1: EWS серверіне қосу ................................................................................................... 73
2: Қағазды таңдау мүмкіндігін конфигурациялау ..................................................... 74
3: Бір немесе екі жағына басып шығару үшін Sides (Жақтар) мүмкіндігін
конфигурациялау .......................................................................................................... 74
4: Кітапша мүмкіндігін конфигурациялау .................................................................. 75

Алтыншы қадам: әдепкі тескіш орнын конфигурациялау ......................................................... 75
Жетінші қадам: әдепкі степлермен бекіту орнын конфигурациялау ........................................ 76

Өнімді пошта жәшігі режимі немесе жинақтағыш режимі үшін конфигурациялау ................................... 77

Бірінші қадам: HP енгізілген веб-серверіне (EWS) өту ................................................................. 77
Екінші қадам: ендірілген веб-серверден (EWS) пошта жәшігі режимін немесе
жинақтағыш режимін конфигурациялау ...................................................................................... 78
3-қадам: Степлер/жинақтағыш параметрлерін конфигурациялау .......................................... 80

KKWW

v

background image

Төртінші қадам: Staple/Collate (степлермен бекіту/жинақтау) параметрлерін
конфигурациялау ............................................................................................................................ 81
Бесінші қадам: Тескіш қызметін конфигурациялау ..................................................................... 82
Алтыншы қадам: шығару науасын конфигурациялау ................................................................ 83

Windows® 7, 8, 8.1 әне OS X for пошта режимі немесе жинақтағыш режимі үшін НР принтер
драйверін конфигурациялау ............................................................................................................................ 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 және 8.1 .................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 86

3 Аяқтау жабдықтары үшін қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері мен түрлері .......................................... 87

HP LaserJet Enterprise M806 және HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .................................................... 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 және HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ................................. 95
Қағазды жүктеу және бағыты ........................................................................................................................ 101

Кіріспе ............................................................................................................................................. 101
Бетін жоғары және төмен қаратып басып шығару ................................................................... 101
1-науаның қағаз бағыты .............................................................................................................. 103
2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-науа қағаз бағдары .............................................................................. 105
3х500 парақтық науаның қағаз бағдары ................................................................................... 106

4 Тескішті пайдалану жолы (қосымша аяқтау жабдығы) ........................................................................... 109

Кіріспе ............................................................................................................................................................... 110
Құрылғының шығару параметрлері ............................................................................................................. 111

Кіріспе ............................................................................................................................................. 111
Тескіш — тек қана шығару параметрі ........................................................................................ 112

2 тескіш ........................................................................................................................ 112
3 тескіш ........................................................................................................................ 113
4 тескіш ........................................................................................................................ 114

Тесу мен степлермен бекіту бойынша шығару параметрлері ................................................. 115

2 тесу мен 1 степлермен бекіту ................................................................................. 115
2 тескіш пен 2 қапсырма ............................................................................................ 117
3 саңылау тесу және 1 степлермен бекіту ............................................................... 118
3 саңылау тесу және 2 қапсырма .............................................................................. 120
4 саңылау тесу және 1 степлермен бекіту ............................................................... 121
4 саңылау тесу және 2 қапсырма .............................................................................. 122

Құжатты автоматты түрде беру (ҚАБ) қосымша қосалқы құралынан көшірген кезде саңылау тесу . . 124
HP UPD принтер драйвері немесе арнайы басып шығару драйверіне арналған HP PCL 6 өнімі
арқылы Windows® бағдарламасынан (қосымша қосалқы құрал) басып шығарғанда саңылау тесу ... 125
HP басып шығару драйвері арқылы OS X бағдарламасынан (қосымша қосалқы құрал) басып
шығарғанда саңылау тесу .............................................................................................................................. 126

vi

KKWW

background image

5 Степлермен бекіту/жинақтау мүмкіндігін (қосымша аяқтау қосалқы құралы) пайдалану әдісі ............. 127

Кіріспе ............................................................................................................................................................... 128
Құрылғының шығару параметрлері ............................................................................................................. 129

Кіріспе ............................................................................................................................................. 129
Тек шығыс параметрлерді степлермен бекіту ........................................................................... 130

1 степлермен бекіту .................................................................................................... 130
2 Қапсырмалар ............................................................................................................ 132

Степлермен бекіту және саңылау тесу шығысы параметрлері ............................................... 134

1 степлермен бекіту және 2 саңылау тесу ............................................................... 134
1 степлермен бекіту және 3 саңылау тесу ............................................................... 136
1 степлермен бекіту және 4 саңылау тесу ............................................................... 137
2 қапсыру және 2 саңылау тесу ................................................................................ 139
2 қапсыру және 3 саңылау тесу ................................................................................ 140
2 қапсыру және 4 саңылау тесу ................................................................................ 141

Құжатты автоматты түрде беру (ҚАБ) қосымша қосалқы құралынан көшірген кезде степлермен
бекіту/жинақтау .............................................................................................................................................. 143
HP UPD принтер драйвері немесе арнайы басып шығару драйверіне арналған HP PCL 6 өнімі
арқылы Windows® бағдарламасынан (қосымша қосалқы құрал) басып шығарғанда степлермен
бекіту/жинақтау .............................................................................................................................................. 144
HP басып шығару драйвері арқылы OS X бағдарламасынан басып шығарғанда степлермен
бекіту/жинақтау .............................................................................................................................................. 145

6 Кітапшаларды басып шығару әдісі (қосымша аяқтау қосалқы құралы) ................................................. 147

Кіріспе ............................................................................................................................................................... 148
Кітапша басып шығару төте жолын жасау және пайдалану ..................................................................... 149

HP UPD принтер драйвері немесе арнайы басып шығару драйверіне арналған HP PCL 6
өнімі арқылы Windows® бағдарламасында кітапша басып шығару төте жолын жасау ...... 149
HP басып шығару драйвері арқылы OS X бағдарламасында кітапша басып шығарудың
алдын ала төте жолын жасау ...................................................................................................... 149
HP енгізілген веб-серверінен (ЕВС) Жылдам жиындар төте жолын жасау ............................ 150

Енгізілген веб-серверге (ЕВС) қосылу ....................................................................... 150
«Жылдам жиындар» төте жолын конфигурациялау .............................................. 151

Бірінші қадам: Басқару тақтасында «Жылдам орнату»
бағдарламасының түйме орнын және пайдаланушы
әрекеттесетін параметрлерді орнату ..................................................... 152
Екінші қадам: Қағаз таңдауын орнату ................................................... 152

Windows® жүйесіне арналған HP UPD принтер драйверін немесе арнайы басып шығару драйверіне
арналған HP PCL 6 өнімі арқылы және Mac жүйесіне арналған HP басып шығару драйвері арқылы
кітапшаны компьютерден басып шығару .................................................................................................... 153

Windows® ........................................................................................................................................ 153
OS X ................................................................................................................................................. 154

Microsoft® Publisher (Windows®) бағдарламасында кітапша жасау ........................................................... 155

KKWW

vii

background image

Microsoft® Publisher 2003 бағдарламасында кітапша жасау ................................................... 155
Microsoft® Publisher 2010 немесе 2013 бағдарламасында кітапша жасау ............................. 156

Кітапшаны Adobe® Reader XI (Windows®) бағдарламасында жасау ........................................................... 157
Құжатты автоматты түрде беру (ҚАБ) қосымша қосалқы құралынан көшірген кезде кітапша
жасау ................................................................................................................................................................. 158

viii

KKWW

background image

1