HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series Hjelp

background image

Tilbehør for etterbehandling og

papirhåndtering for HP LaserJet Enterprise

M806, HP LaserJet Enterprise Flow MFP

M830, HP Color LaserJet Enterprise Flow

M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow

MFP M880

Brukerhåndbok

background image
background image

Innhold

1 Oversikt over tilbehør for etterbehandling ...................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ........................................................... 2

Produktspesifikasjoner for HP LaserJet Enterprise M806 ................................................................. 2

Tekniske spesifikasjoner .................................................................................................. 2
Produktmål ....................................................................................................................... 3
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og støynivåer ................................................. 8

Strømforbruk .................................................................................................. 8
Elektriske spesifikasjoner .............................................................................. 8
Støyutslipp ...................................................................................................... 8

Område for driftsmiljø ...................................................................................................... 9

Produktspesifikasjoner for HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................. 9

Tekniske spesifikasjoner .................................................................................................. 9
Produktmål ..................................................................................................................... 10
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og støynivåer ............................................... 13

Strømforbruk ................................................................................................ 13
Elektriske spesifikasjoner ............................................................................ 13
Støyutslipp ................................................................................................... 13

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 14

Stifte-/stableenhet ........................................................................................................................... 14
Stifte-/stableenhet med hullemaskin .............................................................................................. 15
Heftemaskin ...................................................................................................................................... 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ...................................... 17

Produktspesifikasjoner for HP Color LaserJet Enterprise M855 ..................................................... 17

Tekniske spesifikasjoner ................................................................................................ 17
Produktmål ..................................................................................................................... 19
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og støynivåer ............................................... 23

Strømforbruk ................................................................................................ 23
Elektriske spesifikasjoner ............................................................................ 23
Støyutslipp ................................................................................................... 23

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 24

Produktspesifikasjoner for HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ..................................... 24

Tekniske spesifikasjoner ................................................................................................ 24

NOWW

iii

background image

Produktmål ..................................................................................................................... 26
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og støynivåer ............................................... 29

Strømforbruk ................................................................................................ 29
Elektriske spesifikasjoner ............................................................................ 30
Støyutslipp ................................................................................................... 30

Område for driftsmiljø .................................................................................................... 30

Stifte-/stableenhet og stifte-/stableenhet med hullemaskin ......................................................... 31
Heftemaskin med stifting/stabling og heftemaskin med stifting/stabling og hulling ................... 31

Spesifikasjoner for tilbehør for etterbehandling ................................................................................................ 33

Spesifikasjoner for tilbehør .............................................................................................................. 33
Utskuffkapasiteter for stifte-/stableenhet ...................................................................................... 38
Utskuffkapasiteter for heftemaskin ................................................................................................. 38

2 Installere og konfigurere tilbehør for etterbehandling ................................................................................... 41

Installere eller bytte en stifte-/stableenhet eller en stifte-/stableenhet med hullemaskin for HP
LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 .............................................................. 42

Innføring ............................................................................................................................................ 42
Før du begynner ................................................................................................................................ 42
Nødvendige verktøy .......................................................................................................................... 42
Trinn 1: Fjern stifte-/stableenheten ................................................................................................. 42
Trinn to: Pakke ut stifte-/stableenheten ......................................................................................... 44
Trinn 3: Installere stifte-/stableenheten (tilbehør) ......................................................................... 44
Trinn 4: Retur av deler ....................................................................................................................... 46
Trinn 5: Konfigurere standard hullplassering .................................................................................. 46
Trinn 6: Konfigurere standard stifteplassering ................................................................................ 47

Installere eller bytte en stifte-/stableenhet med heftemaskin for HP LaserJet Enterprise M806 og HP
LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................................................................................... 49

Innføring ............................................................................................................................................ 49
Før du begynner ................................................................................................................................ 49
Nødvendige verktøy .......................................................................................................................... 49
Trinn 1: Fjerne heftemaskinen .......................................................................................................... 49
Trinn to: Pakke ut den nye heftemaskinen (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ...................... 50
Trinn 3: Installere den nye heftemaskinen (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ...................... 52
Trinn 4: Retur av deler ....................................................................................................................... 54
Trinn 5: Konfigurere heftemaskinen med HPs innebygde webserver (EWS – Embedded Web
Server) ............................................................................................................................................... 54

1: Koble til EWS ............................................................................................................... 55
2: Konfigurere funksjonen for papirvalg ........................................................................ 55
3: Konfigurere sidefunksjonen for ensidig eller tosidig utskrift ................................... 56
4: Konfigurere heftefunksjonen ..................................................................................... 57

Trinn 6: Konfigurere standard stifteplassering ................................................................................ 57

iv

NOWW

background image

Installere eller bytte en stifte-/ stableenhet eller stifte-/ stableenhet med hullemaskin (tilbehør) for HP
Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ........................................... 59

Innføring ............................................................................................................................................ 59
Før du begynner ................................................................................................................................ 59
Nødvendige verktøy .......................................................................................................................... 59
Trinn 1: Fjerne stifte-/stableenheten ............................................................................................... 59
Trinn to: Pakke ut stifte-/stableenheten (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ......................... 61
Trinn 3: Installere stifte-/stableenheten (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ......................... 62
Trinn 4: Retur av deler ....................................................................................................................... 64
Trinn 5: Konfigurere standard hullplassering .................................................................................. 65
Trinn 6: Konfigurere standard stifteplassering ................................................................................ 65

Installere eller bytte heftemaskinen eller heftemaskinen med hullemaskin (tilbehør) for HP Color
LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .................................................... 67

Innføring ............................................................................................................................................ 67
Før du begynner ................................................................................................................................ 67
Nødvendige verktøy .......................................................................................................................... 67
Trinn 1: Fjerne heftemaskinen .......................................................................................................... 67
Trinn to: Pakke ut den nye heftemaskinen (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ...................... 69
Trinn 3: Installere den nye heftemaskinen (nytt tilbehør eller erstatningstilbehør) ...................... 70
Trinn 4: Retur av deler ....................................................................................................................... 72
Trinn 5: Konfigurere heftemaskinen med den innebygde webserveren (EWS – Embedded
Web Server) ....................................................................................................................................... 73

1: Koble til EWS ............................................................................................................... 73
2: Konfigurere funksjonen for papirvalg ........................................................................ 73
3: Konfigurere sidefunksjonen for ensidig eller tosidig utskrift ................................... 74
4: Konfigurere heftefunksjonen ..................................................................................... 75

Trinn 6: Konfigurere standard hullplassering .................................................................................. 75
Trinn 7: Konfigurere standard stifteplassering ................................................................................ 76

Konfigurere produktet for postboksmodus eller stablemodus ......................................................................... 77

Trinn 1: Gå til HPs innebygde webserver (EWS) ............................................................................... 77
Trinn to: Konfigurere postboksmodus eller stablemodus fra den innebygde webserveren
(EWS) ................................................................................................................................................. 78
Trinn 3: Konfigurere innstillingene for stifte-/stableenheten ......................................................... 80
Trinn 4: Konfigurere innstillingene for stifting/sortering ................................................................ 81
Trinn 5: Konfigurere hullefunksjonen ............................................................................................... 82
Trinn 6: Konfigurere utskuffen ......................................................................................................... 83

Konfigurere HP-skriverdriveren for Windows® 7, 8, 8.1 eller OS X for postboksmodus eller stablemodus .... 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 og 8.1 ......................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

NOWW

v

background image

3 Papirstørrelser og -typer som støttes for etterbehandlere ............................................................................. 87

HP LaserJet Enterprise M806 og HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ........................................................ 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ...................................... 94
Papirinnlegging og -retning .............................................................................................................................. 100

Innføring .......................................................................................................................................... 100
Utskrift med forsiden opp eller forsiden ned ................................................................................. 100
Papirretning for skuff 1 .................................................................................................................. 102
Papirretning for skuff 2, 3, 4 og 5 ................................................................................................... 103
Papirretning for 3 x 500-arks skuff ................................................................................................ 105

4 Bruke hulling (tilbehør for etterbehandling) ................................................................................................ 109

Innføring ............................................................................................................................................................ 110
Ut-alternativer ................................................................................................................................................... 111

Innføring .......................................................................................................................................... 111
Ut-alternativer for bare hulling ...................................................................................................... 112

2 hull ............................................................................................................................. 112
3 hull ............................................................................................................................. 113
4 hull ............................................................................................................................. 114

Ut-alternativer for hulling og stifting ............................................................................................. 115

2 hull og 1 stift .............................................................................................................. 115
2 hull og 2 stifter .......................................................................................................... 117
3 hull og 1 stift .............................................................................................................. 118
3 hull og 2 stifter .......................................................................................................... 119
4 hull og 1 stift .............................................................................................................. 120
4 hull og 2 stifter .......................................................................................................... 121

Hulling ved kopiering fra den automatiske dokumentmateren (ADF) (tilbehør) ............................................. 123
Hulling (tilbehør) ved utskrift fra et Windows ®-program ved bruk av en HP UPD-skriverdriver eller en
produktspesifikk HP PCL 6-skriverdriver .......................................................................................................... 124
Hulling (tilbehør) ved utskrift fra et OS X-program ved bruk av en HP-skriverdriver ..................................... 125

5 Bruke funksjonen for stifting/sortering (tilbehør for etterbehandling) .......................................................... 127

Innføring ............................................................................................................................................................ 128
Ut-alternativer ................................................................................................................................................... 129

Innføring .......................................................................................................................................... 129
Ut-alternativer for bare stifting ..................................................................................................... 130

1 stift ............................................................................................................................. 130
2 stifter ......................................................................................................................... 132

Alternativer for stifting og hulling .................................................................................................. 134

1 stift og 2 hull .............................................................................................................. 134
1 stift og 3 hull .............................................................................................................. 135
1 stift og 4 hull .............................................................................................................. 136

vi

NOWW

background image

2 stifter og 2 hull .......................................................................................................... 138
2 stifter og 3 hull .......................................................................................................... 139
2 stifter og 4 hull .......................................................................................................... 140

Stifting/sortering ved kopiering fra den automatiske dokumentmateren (ADF) (tilbehør) ........................... 142
Stifting/sortering (tilbehør) ved utskrift fra et Windows ®-program ved bruk av en HP UPD-skriverdriver
eller en produktspesifikk HP PCL 6-skriverdriver ............................................................................................ 143
Stifting/sortering ved utskrift fra et OS X-program ved bruk av en HP-skriverdriver .................................... 144

6 Skrive ut hefter (tilbehør for etterbehandling) ............................................................................................ 145

Innføring ............................................................................................................................................................ 146
Opprette og bruke snarveier for hefteutskrift ................................................................................................. 147

Opprette en snarvei for hefteutskrift i et Windows ®-program ved bruk av en HP UPD-
skriverdriver eller en produktspesifikk HP PCL 6-skriverdriver .................................................... 147
Opprette en forhåndsinnstilt snarvei for hefteutskrift i et OS X-program ved bruk av en HP-
skriverdriver .................................................................................................................................... 147
Opprette en hurtigsettsnarvei fra HPs innebygde webserver (EWS – Embedded Web Server) .... 148

Koble til den innebygde webserveren (EWS) ............................................................... 148
Konfigurere hurtigsettsnarveien ................................................................................. 149

Trinn 1: Angi knappeplasseringen for hurtigsettet og alternativer for
brukersamhandling på kontrollpanelet. ................................................... 149
Trinn to: Angi papirvalg .............................................................................. 149

Skrive ut et hefte fra datamaskinen ved bruk av en HP UPD-skriverdriver eller produktspesifikk HP PCL
6-skriverdriver for Windows ® eller en HP-skriverdriver for Mac .................................................................... 150

Windows® ........................................................................................................................................ 150
OS X ................................................................................................................................................. 150

Lage et hefte i Microsoft® Publisher (Windows®) ............................................................................................. 152

Lage et hefte i Microsoft® Publisher 2003 ..................................................................................... 152
Lage et hefte i Microsoft® Publisher 2010 eller 2013 .................................................................... 152

Lage et hefte i Adobe® Reader XI (Windows®) .................................................................................................. 154
Lage et hefte ved kopiering fra den automatiske dokumentmateren (ADF) (tilbehør) .................................. 155

NOWW

vii

background image

viii

NOWW

background image

1