HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 4 hull

background image

4 hull

Tabellene nedenfor over alternativer for hulling etter papirstørrelse for HP LaserJet Enterprise M806 og HP

LaserJet Enterprise Flow MFP M830 gjelder for disse enhetene:

HP stifte-/stableenhet med 2/4-hulls hullemaskin – postboksmodus – CZ996A

HP stifte-/stableenhet med 2/4-hulls hullemaskin – stablemodus – CZ996A

Tabellene nedenfor over alternativer for hulling etter papirstørrelse for HP Color LaserJet Enterprise M855

og HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 gjelder for disse enhetene:

HP stifte-/stableenhet med 2/4-hulls hullemaskin – postboksmodus – A2W82A

HP stifte-/stableenhet med 2/4-hulls hullemaskin – stablemodus – A2W82A

HP heftemaskin/etterbehandler med 2/4-hulls hullemaskin – postboksmodus – CZ999A

HP heftemaskin/etterbehandler med 2/4-hulls hullemaskin – stablemodus – CZ999A

114 Kapittel 4 Bruke hulling (tilbehør for etterbehandling)

NOWW

background image

Tabell 4-5

Alternativer for fire hull etter papirstørrelse – langsidemating

Papirstørrelse

Bilderetning

Fire hull til venstre

eller øverst

Fire hull til venstre

Fire hull til høyre

Fire hull øverst

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Stående

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Støttes ikke

Liggende

Aa

123

Støttes ikke

Støttes ikke

Aa

123

Tabell 4-6

Alternativer for fire hull etter papirstørrelse – kortsidemating

Papirstørrelse

Bilderetning

Fire hull til venstre

eller øverst

Fire hull til venstre

Fire hull til høyre

Fire hull øverst

Ledger

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Stående

Aa

123

Støttes ikke

Støttes ikke

Aa

123

Liggende

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Støttes ikke

MERK:

Letter- og A4-papirstørrelser støttes ikke for kortsidemating.