HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Trinn 5: Konfigurere standard hullplassering

background image

Trinn 5: Konfigurere standard hullplassering

1.

Bla til

Administrasjon

-knappen fra startskjermbildet på produktets kontrollpanel og trykk på den.

2.

Åpne disse menyene:

46

Kapittel 2 Installere og konfigurere tilbehør for etterbehandling

NOWW

background image

Innstillinger for stifte-/stableenhet

Hulling v/stifting

3.

Velg en hulleplassering fra listen over alternativer, og trykk deretter på

Lagre

. Følgende

hullealternativer er tilgjengelige for en 2/3-hullemaskin eller 2/4-hullemaskin:

Hullplassering

2/3-hullemaskin

2/4-hullemaskin

Ingen

To til venstre eller øverst

To til venstre

To til høyre

To øverst

To nederst

Tre til venstre

Tre øverst

Tre til høyre

Tre øverst

Tre til venstre eller øverst

Fire til venstre

Fire til høyre

Fire øverst

Fire til venstre eller øverst

MERK:

Ikke alle alternativer er tilgjengelige. Tilgjengelige alternativer avhenger av om

hullemaskintilbehøret er en 2/3-hullemaskin eller 2/4-hullemaskin.

MERK:

For å bruke hullemaskinen legger du Letter- eller A4-papir med langsiden av papiret langs den

høyre kanten av skuffen (langsidemating).