HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 3: Konfigurere sidefunksjonen for ensidig eller tosidig utskrift

background image

3: Konfigurere sidefunksjonen for ensidig eller tosidig utskrift

Bruk denne funksjonen til å vise om originaldokumentet skrives ut på bare én eller begge sider av arket, og

om kopiene skal skrives ut på bare én eller begge sider av arket. Velg for eksempel

ensidig original, tosidig

utskrift

når originalen er trykt på én side, men du vil lage tosidige kopier.

1.

Finn ikonet

Sider

, og klikk på det.

56

Kapittel 2 Installere og konfigurere tilbehør for etterbehandling

NOWW

background image

2.

Velg

ensidig original, tosidig utskrift

eller den riktige innstillingen for originalene som brukes.

3.

Klikk på

Bruk

.