HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Papirretning for 3 x 500-arks skuff

background image

Papirretning for 3 x 500-arks skuff

Bruk følgende informasjon for å legge i papir i 3 x 500-arks materen.

Tabell 3-18

Papirretning for 3 x 500-arks skuff

Papirtype

Bilderetning

Tosidig-modus

Slik legger du i papir

Forhåndstrykt eller brevhode

Stående

Ensidig utskrift

Forsiden opp

Øverste del av arket bakerst i

skuffen

NOWW

Papirinnlegging og -retning 105

background image

Tabell 3-18

Papirretning for 3 x 500-arks skuff (forts.)

Papirtype

Bilderetning

Tosidig-modus

Slik legger du i papir

Automatisk tosidig utskrift

Forsiden ned

Øverste del av arket bakerst i

skuffen

Liggende

Ensidig utskrift

Forsiden opp

Nederste del av arket til høyre i

skuffen

Automatisk tosidig utskrift

Forsiden ned

Øverste del av arket til høyre i

skuffen

106 Kapittel 3 Papirstørrelser og -typer som støttes for etterbehandlere

NOWW

background image

Tabell 3-18

Papirretning for 3 x 500-arks skuff (forts.)

Papirtype

Bilderetning

Tosidig-modus

Slik legger du i papir

Hullark

Stående

Ensidig utskrift

Hull til venstre i skuffen

Automatisk tosidig utskrift

Hull til høyre i skuffen

NOWW

Papirinnlegging og -retning 107

background image

108 Kapittel 3 Papirstørrelser og -typer som støttes for etterbehandlere

NOWW

background image

4