Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

Akcesoria do wykańczania i obsługi papieru

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise Flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise M855 i HP Color

LaserJet Enterprise Flow MFP M880

Podręcznik użytkownika

background image
background image

Spis treści

1 Przegląd akcesoriów do wykańczania ............................................................................................................. 1

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 .............................................................. 2

Specyfikacje techniczne produktu HP LaserJet Enterprise M806 ...................................................... 2

Dane techniczne ................................................................................................................ 2
Wymiary produktu ............................................................................................................ 3
Zużycie energii, specyfikacje elektryczne i emisja akustyczna ....................................... 8

Pobór mocy ..................................................................................................... 8
Specyfikacja elektryczna ................................................................................ 8
Emisje akustyczne .......................................................................................... 8

Zakres środowiska pracy .................................................................................................. 9

Specyfikacje techniczne produktu HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ..................................... 9

Dane techniczne ................................................................................................................ 9
Wymiary produktu .......................................................................................................... 10
Zużycie energii, specyfikacje elektryczne i emisja akustyczna ..................................... 14

Pobór mocy ................................................................................................... 14
Specyfikacja elektryczna .............................................................................. 14
Emisje akustyczne ........................................................................................ 14

Zakres środowiska pracy ................................................................................................ 15

Zszywacz/układacz ........................................................................................................................... 15
Zszywacz/układacz z dziurkaczem .................................................................................................. 16
Broszurownica ................................................................................................................................... 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ......................................... 18

Specyfikacje techniczne produktu HP Color LaserJet Enterprise M855 .......................................... 18

Dane techniczne .............................................................................................................. 18
Wymiary produktu .......................................................................................................... 20
Zużycie energii, specyfikacje elektryczne i emisja akustyczna ..................................... 24

Pobór mocy ................................................................................................... 24
Specyfikacja elektryczna .............................................................................. 24
Emisje akustyczne ........................................................................................ 24

Zakres środowiska pracy ................................................................................................ 25

Specyfikacje techniczne produktu HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .......................... 25

Dane techniczne .............................................................................................................. 25

PLWW

iii

background image

Wymiary produktu .......................................................................................................... 27
Zużycie energii, specyfikacje elektryczne i emisja akustyczna ..................................... 30

Pobór mocy ................................................................................................... 30
Specyfikacja elektryczna .............................................................................. 31
Emisje akustyczne ........................................................................................ 31

Zakres środowiska pracy ................................................................................................ 31

Zszywacz/układacz i zszywacz/układacz z modułem dziurkowania .............................................. 32
Zszywacz/układacz broszurownica i zszywacz/układacz broszurownica z modułem
dziurkowania ..................................................................................................................................... 32

Specyfikacje techniczne akcesoriów do wykańczania ........................................................................................ 34

Specyfikacje akcesoriów ................................................................................................................... 34
Pojemność pojemnika wyjściowego zszywacza/układacza ............................................................ 39
Pojemność pojemnika wyjściowego broszurownicy ........................................................................ 40

2 Instalowanie i konfigurowanie akcesoriów do wykańczania ............................................................................ 41

Zainstaluj lub wymień zszywacz/układacz lub zszywacz/układacz z modułem dziurkowania w modelu
HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ............................................................ 42

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 42
Zanim zaczniesz ................................................................................................................................ 42
Potrzebne narzędzia ......................................................................................................................... 42
Krok 1: Wyjmowanie zszywacza/układacza ..................................................................................... 43
Krok 2: Rozpakuj opcjonalny lub zamienny zszywacz/układacz ..................................................... 44
Krok 3: Zainstaluj opcjonalny lub zamienny zszywacz/układacz .................................................... 45
Krok czwarty: Zwrot części ............................................................................................................... 47
Krok 5: Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania .................................................. 47
Krok 6: Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek ............................................................ 48

Zainstaluj lub wymień zszywacz/układacz z broszurownicą w modelu HP LaserJet Enterprise M806 i HP
LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................................................................................... 49

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 49
Zanim zaczniesz ................................................................................................................................ 49
Potrzebne narzędzia ......................................................................................................................... 49
Krok 1: Usuń broszurownicę ............................................................................................................. 49
Krok 2: Rozpakuj opcjonalną lub zamienną broszurownicę ............................................................ 50
Krok 3: Zainstaluj opcjonalną lub zamienną broszurownicę ........................................................... 52
Krok czwarty: Zwrot części ............................................................................................................... 54
Krok 5: Skonfiguruj broszurownicę na wbudowanym serwerze internetowym HP (EWS) .............. 54

1: Połącz się z EWS .......................................................................................................... 55
2: Skonfiguruj funkcję wyboru papieru .......................................................................... 55
3: Skonfiguruj funkcję stron dla drukowania jednostronnego lub dwustronnego ....... 56
4: Skonfiguruj funkcję broszury ..................................................................................... 57

Krok 6: Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek ............................................................ 57

iv

PLWW

background image

Zainstaluj lub wymień zszywacz/układacz lub zszywacz/układacz z modułem dziurkowania w modelu
HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ......................................... 59

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 59
Zanim zaczniesz ................................................................................................................................ 59
Potrzebne narzędzia ......................................................................................................................... 59
Krok 1: Usuń zszywacz/układacz ...................................................................................................... 59
Krok 2: Rozpakuj opcjonalny lub zamienny zszywacz/układacz ..................................................... 60
Krok 3: Rozpakuj opcjonalny lub zamienny zszywacz/układacz ..................................................... 62
Krok czwarty: Zwrot części ............................................................................................................... 64
Krok 5: Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania .................................................. 65
Krok 6: Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek ............................................................ 65

Zainstaluj lub wymień broszurownicę lub broszurownicę z modułem dziurkowania w modelu HP Color
LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ........................................................ 67

Wprowadzenie ................................................................................................................................... 67
Zanim zaczniesz ................................................................................................................................ 67
Potrzebne narzędzia ......................................................................................................................... 67
Krok 1: Usuń broszurownicę ............................................................................................................. 67
Krok 2: Rozpakuj opcjonalną lub zamienną broszurownicę ............................................................ 69
Krok 3: Zainstaluj opcjonalną lub zamienną broszurownicę ........................................................... 70
Krok czwarty: Zwrot części ............................................................................................................... 72
Krok 5: Skonfiguruj broszurownicę na wbudowanym serwerze internetowym (EWS) ................... 72

1: Połącz się z EWS .......................................................................................................... 72
2: Skonfiguruj funkcję wyboru papieru .......................................................................... 73
3: Skonfiguruj funkcję stron dla drukowania jednostronnego lub dwustronnego ....... 74
4: Skonfiguruj funkcję broszury ..................................................................................... 75

Krok 6: Konfiguracja domyślnej lokalizacji modułu dziurkowania .................................................. 75
Krok 7: Konfiguracja domyślnego umiejscowienia zszywek ............................................................ 76

Skonfiguruj produkt do obsługi trybu sortownika lub trybu układacza ............................................................ 77

Krok 1: Otwórz wbudowany serwer internetowy HP (EWS) ............................................................. 77
Krok 2: Skonfiguruj tryb sortownika lub tryb układacza z poziomu wbudowanego serwera
internetowego (EWS) ........................................................................................................................ 78
Krok 3: Skonfiguruj ustawienia opcji Zszywacz/Układacz ............................................................... 80
Krok czwarty: Skonfiguruj ustawienia opcji Zszywanie/sortowanie ............................................... 81
Krok 5: Skonfiguruj funkcję dziurkowania ........................................................................................ 82
Krok 6: Skonfiguruj pojemnik wyjściowy .......................................................................................... 83

Skonfiguruj sterownik drukarki HP do obsługi trybu sortownika lub trybu układacza w systemie
Windows® 7, 8, 8.1 i OS X ..................................................................................................................................... 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 i 8.1 ............................................................................................................................ 85
OS X: ................................................................................................................................................... 85

PLWW

v

background image

3 Obsługiwane formaty i typy papierów dla akcesoriów do wykańczania ............................................................ 87

HP LaserJet Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ............................................................ 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ......................................... 95
Ładowanie i orientacja papieru ......................................................................................................................... 101

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 101
Drukowanie wydrukiem do góry i wydrukiem do dołu ................................................................... 101
Orientacja papieru w podajniku 1 ................................................................................................... 103
Orientacja papieru w podajniku 2, 3, 4 i 5 ....................................................................................... 105
Orientacja papieru w podajniku na 3 × 500 arkuszy ...................................................................... 106

4 Jak korzystać z dziurkacza (opcjonalne akcesorium do wykańczania) ............................................................ 109

Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 110
Opcje urządzeń wyjścia ..................................................................................................................................... 111

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 111
Opcje wyjścia – tylko dziurkowanie ................................................................................................ 112

Dziurkowanie 2 otworów .............................................................................................. 112
Dziurkowanie 3 otworów .............................................................................................. 113
Dziurkowanie 4 otworów .............................................................................................. 114

Opcje wyjścia – dziurkowanie i zszywanie ...................................................................................... 115

Dziurkowanie 2 otworów i 1 zszywka .......................................................................... 115
Dziurkowanie 2 otworów i 2 zszywki ........................................................................... 117
Dziurkowanie 3 otworów i 1 zszywka .......................................................................... 118
Dziurkowanie 3 otworów i 2 zszywki ........................................................................... 119
Dziurkowanie 4 otworów i 1 zszywka .......................................................................... 120
Dziurkowanie 4 otworów i 2 zszywki ........................................................................... 122

Dziurkowanie podczas kopiowania z opcjonalnego akcesorium automatycznego podajnika
dokumentów (ADF) ............................................................................................................................................ 124
Dziurkowanie podczas drukowania z poziomu aplikacji systemu Windows® (opcjonalne akcesorium) w
przypadku korzystania ze sterownika drukarki HP UPD lub przeznaczonego dla produktu sterownika
druku HP PCL 6 .................................................................................................................................................. 125
Dziurkowanie podczas drukowania z poziomu aplikacji systemu OS X (opcjonalne akcesorium) w
przypadku korzystania ze sterownika druku HP .............................................................................................. 126

5 Jak korzystać z funkcji zszywania/sortowania (opcjonalne akcesorium do wykańczania) ................................ 127

Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 128
Opcje urządzeń wyjścia ..................................................................................................................................... 129

Wprowadzenie ................................................................................................................................ 129
Opcje wyjścia – tylko zszywanie ..................................................................................................... 130

1 zszywka ..................................................................................................................... 130
2 zszywki ....................................................................................................................... 132

Opcje wyjścia – zszywanie i dziurkowanie ...................................................................................... 134

vi

PLWW

background image

1 zszywka i 2 otwory .................................................................................................... 134
1 zszywka i 3 otwory .................................................................................................... 136
1 zszywka i 4 otwory .................................................................................................... 137
2 zszywki i 2 otwory ..................................................................................................... 138
2 zszywki i 3 otwory ..................................................................................................... 139
2 zszywki i 4 otwory ..................................................................................................... 140

Zszywanie/sortowanie podczas kopiowania z opcjonalnego akcesorium automatycznego podajnika
dokumentów (ADF) ............................................................................................................................................ 142
Zszywanie/sortowanie podczas drukowania z poziomu aplikacji systemu Windows® (opcjonalne
akcesorium) w przypadku korzystania ze sterownika drukarki HP UPD lub przeznaczonego dla produktu
sterownika druku HP PCL 6 ............................................................................................................................... 143
Zszywanie/sortowanie podczas drukowania z poziomu aplikacji systemu OS X w przypadku korzystania
ze sterownika druku HP .................................................................................................................................... 144

6 Jak drukować broszury (opcjonalne akcesorium do wykańczania) ................................................................. 145

Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 146
Tworzenie i używanie skrótów do drukowania broszur ................................................................................... 147

Utwórz skrót do drukowania broszur w aplikacji systemu Windows® w przypadku
korzystania ze sterownika drukarki HP UPD lub przeznaczonego dla produktu sterownika
druku HP PCL 6 ................................................................................................................................ 147
Utwórz skrót ustawienia drukowania broszur w aplikacji systemu OS X przy użyciu
sterownika druku HP ....................................................................................................................... 147
Utwórz skrót szybkich zestawów z poziomu wbudowanego serwera internetowego HP (EWS). 148

Połącz się z wbudowanym serwerem internetowym (EWS) ....................................... 148
Skonfiguruj skrót szybkich zestawów ......................................................................... 149

Krok 1: Ustaw lokalizację przycisku szybkiego zestawu i opcje
interakcji z użytkownikiem na panelu sterowania .................................... 149
Krok 2: Ustaw pozycję Wybór papieru ....................................................... 149

Wydrukuj broszurę z komputera przy użyciu sterownika druku HP UPD lub przeznaczonego dla
produktu sterownika druku HP PCL 6 dla systemu Windows® lub sterownika druku HP dla systemu Mac ... 150

Windows® ........................................................................................................................................ 150
OS X: ................................................................................................................................................ 150

Utwórz broszurę w programie Microsoft® Publisher (Windows®) ................................................................... 152

Utwórz broszurę w programie Microsoft® Publisher 2003 ............................................................ 152
Utwórz broszurę w programie Microsoft® Publisher 2010 lub 2013 ............................................ 153

Utwórz broszurę w programie Adobe® Reader XI (Windows®) ........................................................................ 154
Utwórz broszurę podczas kopiowania z opcjonalnego akcesorium automatycznego podajnika
dokumentów (ADF) ............................................................................................................................................ 155

PLWW

vii

background image

viii

PLWW

background image

1