HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Krok 3: Skonfiguruj ustawienia opcji Zszywacz/Układacz

background image

Krok 3: Skonfiguruj ustawienia opcji Zszywacz/Układacz

1.

Kliknij kartę Ogólne.

2.

W lewym okienku nawigacji kliknij łącze Menu administracyjne panelu sterowania.

3.

W obszarze Menu administracyjne panelu sterowania rozwiń listę Administracja.

4.

Kliknij łącze Ustawienia zszywacza/układacza. Wybierz pozycję ustawień do skonfigurowania:

Menu rozwijane Tryb pracy: Tryb Sortownik lub Układacz

Menu rozwijane Zszywanie: wybierz położenie i liczbę zszywek. Dostępne są następujące opcje

zszywania:

Brak

Lewy górny

Prawy górny

Dwie po lewej

Dwie po prawej

Dwie na górze

Dwie na górze lub po lewej

Menu rozwijane Bardzo niski poziom zszywek: wybierz opcję Kontynuuj lub Zatrzymaj z menu

rozwijanego

Menu rozwijane Przesunięcie zadania: wybierz opcję Włącz lub Wyłącz z menu rozwijanego

Menu rozwijane Drukowanie przy niskiej wilgotności: wybierz opcję Włączone lub Wyłączone

80

Rozdział 2 Instalowanie i konfigurowanie akcesoriów do wykańczania

PLWW

background image

Menu rozwijane Dziurkowanie: wybierz położenie i liczbę otworów do wykonania. Dostępne są

następujące opcje dziurkowania:

Brak

Dwie po lewej lub na górze

Dwie po lewej

Dwie po prawej

Dwie na górze

Dwie na dole

Cztery z lewej lub na górze

Cztery z lewej

Cztery po prawej

Cztery na górze

Menu rozwijane Szybkość zszywania: wybierz odpowiednią szybkość dziurkowania:

Automatycznie

Szybka

Wolne

5.

Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk OK.