HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Utwórz broszurę w programie Adobe® Reader XI (Windows®)

background image

Utwórz broszurę w programie Adobe® Reader XI (Windows®)

W poniższym przykładzie ma zostać wydrukowany 20-stronicowy dokument PDF. Oryginalny dokument jest

w formacie Letter, w orientacji pionowej. Dokument ma zostać wydrukowany w formie broszury na papierze

formatu 11 × 17 ze zszywaniem wzdłuż grzbietu (dwie zszywki) przez środek dokumentu. Broszurownica/

moduł wykańczania została podłączona do produktu. Używane są ustawienia domyślne programu Adobe®

Reader XI.

UWAGA:

Jeżeli po wybraniu przycisku Broszura w programie Adobe® Reader XI i wykonaniu poniższych

czynności kolejność stron w broszurze będzie nieprawidłowa: Wykonaj tylko poniższe czynności, aby uzyskać

prawidłową kolejność stron.

UWAGA:

W tym przykładzie dwie strony formatu Letter będą drukowane na papierze formatu 11 × 17 w

celu utworzenia broszury formatu 8,5 × 11.

Poniższa instrukcja przedstawia sposób konfigurowania sterownika drukarki do wydrukowania dokumentu:

1.

W aplikacji wybierz opcję Plik, a następnie Drukuj.

2.

Wybierz drukarkę, na której zostanie wydrukowana broszura.

3.

Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości dokumentu.

4.

Kliknij kartę Papier/jakość i wybierz format papieru dla każdej drukowanej strony. Jest to format strony

oryginalnego dokumentu. W tym przykładzie należy wybrać format Letter.

5.

Kliknij kartę Wykańczanie i ustaw następujące opcje:

a.

Pozostaw aktywną opcję domyślną Drukuj po obu stronach.

b.

Z menu rozwijanego Układ broszury wybierz opcję Bindowanie z lewej strony.

c.

Z menu rozwijanego Strony na arkusz wybierz opcję 2 strony na arkusz.

d.

Pozostaw domyślną orientację strony Pionowo.

6.

Kliknij kartę Efekty.

7.

Zaznacz przycisk wyboru Drukuj dokument na i wybierz opcję 11 × 17 w menu rozwijanym. Jest to

rozmiar papieru do drukowania.

8.

Kliknij kartę Wydruk i wybierz z menu rozwijanego Zszywanie opcję Złóż i zszyj (spowoduje to

automatyczne składanie i zszywanie broszury).

9.

Kliknij polecenie OK. Okno dialogowe Dokument zostanie zamknięte.

10.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK. Broszura zostanie wydrukowana w prawidłowej

kolejności.

154 Rozdział 6 Jak drukować broszury (opcjonalne akcesorium do wykańczania)

PLWW

background image

Utwórz broszurę podczas kopiowania z opcjonalnego

akcesorium automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Aby można było wykonać kopiowanie do wydruku broszury i wydrukować broszurę z automatycznego

podajnika dokumentów (ADF), konieczne jest skonfigurowanie ustawień formatu broszury.

1.

Na ekranie głównym panelu sterowania produktu dotknij opcji

Kopiuj

.

2.

Przewiń menu

Kopiuj

, dotknij opcji

Broszura

i zaznacz pole wyboru

Format broszury

.

UWAGA:

Aby broszura była składana i zszywana (zszywki), zaznacz pole wyboru

Składane i zszywane

w celu włączenia tej funkcji.

3.

Aby zmienić typ papieru, dotknij opcji

Oryginalny rozmiar

i ustaw następujące opcje:

a.

Wybierz typ papieru dla broszury. Dostępne są następujące opcje:

1-str. oryginał, 1-str. wydruk

2-str. oryginał, 2-str. wydruk

1-str. oryginał, 2-str. wydruk

2-str. oryginał, 1-str. wydruk

UWAGA:

Ładując papier różnych formatów do podajnika dokumentów, należy pamiętać o

wyrównywaniu wszystkich stron z tylną prowadnicą podajnika dokumentów.

b.

W przypadku wybrania wydruku 2-stronnego dotknij opcji

Orientacja

i wybierz wydruk 2-stronny:

Styl książki

: Tylna strona oryginału i kopii jest drukowana prawidłową stroną do góry. Ta

opcja służy do drukowania kopii łączonych wzdłuż lewej krawędzi.

Styl notatnika

: Tylna strona oryginału i kopii jest drukowana do góry nogami. Ta opcja służy

do drukowania oryginałów i kopii łączonych wzdłuż górnej krawędzi.

Oryginał w stylu książki, kopia w stylu notatnika

: Tylna strona oryginału jest drukowana

prawidłową stroną do góry, a tylna strona kopii jest drukowana do góry nogami. Ta opcja

umożliwia łączenie kopii wzdłuż górnej krawędzi pomimo łączenia oryginału wzdłuż lewej

krawędzi.

Oryginał w stylu notatnika, kopia w stylu książki

: Tylna strona oryginału jest drukowana do

góry nogami, a tylna strona kopii jest drukowana prawidłową stroną do góry. Ta opcja

umożliwia łączenie kopii wzdłuż lewej krawędzi pomimo łączenia oryginału górną krawędzią.

UWAGA:

Ekran

Orientacja

umożliwia zmianę ustawienia domyślnego orientacji

Pionowo

na

Poziomo

.

c.

Dotknij przycisku

OK

na ekranie Orientacja zawartości i przycisku

OK

na ekranie Strony, aby wrócić

do ekranu Broszura.

4.

Aby ustawić wydruk strony, dotknij opcji

Strony

i wybierz odpowiedni wydruk.

Dotknij opcji

Orientacja

, aby wybrać orientację pionowo/poziomo i tylnej strony.

PLWW