HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Windows®

background image

Windows®

W poniższym przykładzie ma zostać wydrukowany 20-stronicowy dokument PDF. Oryginalny dokument jest

w formacie Letter, w orientacji pionowej. Dokument ma zostać wydrukowany w formie broszury na papierze

formatu 11 × 17 ze zszywaniem wzdłuż grzbietu (dwie zszywki) przez środek dokumentu. Broszurownica/

moduł wykańczania została podłączona do produktu. Używane są ustawienia domyślne aplikacji. Wszystkie

ustawienia broszury wybiera sterownik drukarki.

1.

W aplikacji wybierz opcję Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.

2.

Wybierz drukarkę, na której zostanie wydrukowana broszura.

3.

Kliknij przycisk Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości dokumentu.

4.

Kliknij kartę Papier/jakość i wybierz format papieru dla każdej drukowanej strony. Jest to format strony

oryginalnego dokumentu. W tym przykładzie należy wybrać format Letter.

5.

Kliknij kartę Wykańczanie i ustaw następujące opcje:

a.

Pozostaw aktywną opcję domyślną Drukuj po obu stronach.

b.

Z menu rozwijanego Układ broszury wybierz opcję Bindowanie z lewej strony.

c.

Z menu rozwijanego Strony na arkusz wybierz opcję 2 strony na arkusz.

d.

Pozostaw domyślną orientację strony Pionowo.

6.

Kliknij kartę Efekty.

7.

Zaznacz przycisk wyboru Drukuj dokument na i wybierz opcję 11 × 17 w menu rozwijanym. Jest to

rozmiar papieru do drukowania.

8.

Kliknij kartę Wydruk i wybierz z menu rozwijanego Zszywanie opcję Złóż i zszyj (spowoduje to

automatyczne składanie i zszywanie broszury).

9.

Kliknij polecenie OK. Okno dialogowe Dokument zostanie zamknięte.

10.

W oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk OK. Broszura zostanie wydrukowana w prawidłowej

kolejności.

UWAGA:

Opcja Składanie i zszywanie w sterowniku drukarki, która powoduje automatyczne składanie i

zszywanie broszury, jest dostępna tylko wtedy, gdy broszurownica jest podłączona do produktu.