HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 1 zszywka i 4 otwory

background image

1 zszywka i 4 otwory

Poniższe tabele opcji zszywania i dziurkowania według formatu papieru dla produktów HP LaserJet

Enterprise M806 i HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 dotyczą następujących urządzeń:

Zszywacz/układacz HP z dziurkaczem 2/4 – tryb sortownika – A2W82A

Zszywacz/układacz HP z dziurkaczem 2/4 – tryb układacza – A2W82A

Poniższe tabele opcji zszywania i dziurkowania według formatu papieru dla produktów HP Color LaserJet

Enterprise M855 i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 dotyczą następujących urządzeń:

Zszywacz/układacz HP z dziurkaczem 2/4 – tryb sortownika – A2W82A

Zszywacz/układacz HP z dziurkaczem 2/4 – tryb układacza – A2W82A

Broszurownica/moduł wykańczania HP z dziurkaczem 2/4 – tryb sortownika – CZ999A

Broszurownica/moduł wykańczania HP z dziurkaczem 2/4 – tryb układacza – CZ999A

Tabela 5-9

Opcje zszywania jedną zszywką i dziurkowania czterech otworów według formatu papieru – orientacja podawania

dłuższą krawędzią

Format papieru

Orientacja obrazu Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory po lewej

lub u góry

Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory po lewej

Jedna zszywka po

prawej, cztery

otwory po prawej

Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory u góry

Jedna zszywka po

prawej, cztery

otwory u góry

Letter

216 × 279 mm

A4

210 × 297 mm

Pionowa

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Pozioma

Aa

123

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Aa

123

Aa

123

Tabela 5-10

Opcje zszywania jedną zszywką i dziurkowania czterech otworów według formatu papieru – orientacja podawania

krótszą krawędzią

Format papieru

Orientacja obrazu Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory po lewej

lub u góry

Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory po lewej

Jedna zszywka po

prawej, cztery

otwory po prawej

Jedna zszywka po

lewej, cztery

otwory u góry

Jedna zszywka po

prawej, cztery

otwory u góry

Ledger

279 × 432 mm

A3

279 × 420 mm

Pionowa

Aa

123

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Aa

123

Aa

123

Pozioma

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

PLWW

Opcje urządzeń wyjścia 137

background image

UWAGA:

Formaty papieru Letter i A4 nie są obsługiwane w przypadku podawania krótszą krawędzią.