HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Wprowadzenie

background image

Wprowadzenie

Akcesoria do obsługi papieru HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise M855, i HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 mają różne opcje zszywania i

dziurkowania dla różnych typów papieru.

Tabele opcji urządzeń wyjścia wskazują kierunek ładowania papieru do podajnika i rezultat:

Orientacja podawania: podawanie dłuższą krawędzią lub podawanie krótszą krawędzią

Orientacja podawania dłuższą krawędzią

Direction

of delivery

Aa

123

Orientacja podawania krótszą krawędzią

Direction of delivery

Aa

123

Orientacja dokumentu: pionowa lub pozioma

Pionowa orientacja dokumentu

Aa

123

PLWW

Opcje urządzeń wyjścia 129

background image

Pozioma orientacja dokumentu

Aa

123

Wykańczanie: zszywanie, dziurkowanie lub oba

Niektóre opcje urządzeń wyjścia nie są obsługiwane i są oznaczone jako takie w tabelach opcji urządzeń

wyjścia. Niektóre sterowniki nie zezwalają na wybór obsługiwanych opcji w sterowniku. W przypadku opcji,

które nie są obsługiwane, zadanie zostanie wydrukowane, ale funkcje wykańczania papieru, takie jak

dziurkowanie lub zszywanie, nie zostaną wykonane.

UWAGA:

Poniższe tabele zawierają przykłady obsługiwanych funkcji.