Pomoč HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series

background image

Pripomočki za zaključno obdelavo pri

izdelkih HP LaserJet Enterprise M806, HP

LaserJet Enterprise flow MFP M830, HP

Color LaserJet Enterprise M855 in HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880 in delo s

papirjem

Uporabniški priročnik

background image
background image

Kazalo

1 Pogledi na pripomoček za zaključno obdelavo ................................................................................................. 1

HP LaserJet Enterprise M806 in HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................................ 2

Specifikacije izdelka HP LaserJet Enterprise M806 ............................................................................ 2

Tehnične specifikacije ....................................................................................................... 2
Dimenzije izdelka .............................................................................................................. 3
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ................................................. 8

Poraba električne energije ............................................................................. 8
Električne specifikacije ................................................................................... 8
Raven hrupa .................................................................................................... 8

Razpon delovnega okolja ................................................................................................. 9

Specifikacije izdelka HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ............................................................ 9

Tehnične specifikacije ....................................................................................................... 9
Dimenzije izdelka ............................................................................................................ 10
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................... 13

Poraba električne energije ........................................................................... 13
Električne specifikacije ................................................................................. 13
Raven hrupa .................................................................................................. 13

Razpon delovnega okolja ............................................................................................... 14

Spenjalnik/zlagalnik .......................................................................................................................... 14
Spenjalnik/zlagalnik z luknjalnikom ................................................................................................. 15
Pripomoček za izdelavo knjižic ......................................................................................................... 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 in HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ....................................... 17

Specifikacije izdelka HP Color LaserJet Enterprise M855 ................................................................ 17

Tehnične specifikacije ..................................................................................................... 17
Dimenzije izdelka ............................................................................................................ 19
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................... 23

Poraba električne energije ........................................................................... 23
Električne specifikacije ................................................................................. 23
Raven hrupa .................................................................................................. 23

Razpon delovnega okolja ............................................................................................... 24

Specifikacije izdelka HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ................................................ 24

Tehnične specifikacije ..................................................................................................... 24

SLWW

iii

background image

Dimenzije izdelka ............................................................................................................ 26
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................... 29

Poraba električne energije ........................................................................... 29
Električne specifikacije ................................................................................. 30
Raven hrupa .................................................................................................. 30

Razpon delovnega okolja ............................................................................................... 30

Spenjalnik/zlagalnik in spenjalnik/zlagalnik z luknjalnikom ........................................................... 31
Enota za izdelavo knjižic s spenjalnikom/zlagalnikom in enota za izdelavo knjižic s
spenjalnikom/zlagalnikom in lukljalnikom ...................................................................................... 31

Specifikacije pripomočka za zaključno obdelavo ............................................................................................... 33

Specifikacije pripomočka .................................................................................................................. 33
Zmogljivost izhodnega predala spenjalnika/zlagalnika .................................................................. 38
Zmogljivost izhodnega predala enote za izdelavo knjižic ............................................................... 38

2 Namestitev in konfiguriranje pripomočkov za zaključno obdelavo .................................................................. 41

Namestitev ali menjava spenjalnika/zlagalnika ali spenjalnika/zlagalnika z luknjalnikom pri izdelkih HP
LaserJet Enterprise M806 in HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ................................................................ 42

Uvod ................................................................................................................................................... 42
Preden začnete .................................................................................................................................. 42
Potrebna orodja ................................................................................................................................ 42
1. korak: odstranite spenjalnik/zlagalnik ......................................................................................... 43
2. korak: odstranite embalažo z izbirnega oz. nadomestnega spenjalnika/zlagalnika .................. 44
3. korak: namestite izbirni oz. nadomestni spenjalnik/zlagalnik .................................................... 45
4. korak: vračanje delov .................................................................................................................... 47
5. korak: konfigurirajte privzeto mesto luknjanja ............................................................................ 47
6. korak: konfigurirajte privzeto mesto spenjanja ........................................................................... 48

Namestitev ali menjava spenjalnika/zlagalnika z enoto za izdelavo knjižic pri izdelkih HP LaserJet
Enterprise M806 in HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .............................................................................. 49

Uvod ................................................................................................................................................... 49
Preden začnete .................................................................................................................................. 49
Potrebna orodja ................................................................................................................................ 49
1. korak: odstranite enoto za izdelavo knjižic .................................................................................. 49
2. korak: odstranite embalažo z izbirne oz. nadomestne enote za izdelavo knjižic ....................... 50
3. korak: namestite izbirno oz. nadomestno enoto za izdelavo knjižic ........................................... 52
4. korak: vračanje delov .................................................................................................................... 54
5. korak: konfigurirajte enoto za izdelavo knjižic v vdelanem spletnem strežniku ........................ 54

1. povežite se z vdelanim spletnim strežnikom ............................................................ 55
2. konfigurirajte funkcijo izbire papirja .......................................................................... 55
3. konfigurirajte funkcijo strani za eno- ali obojestransko tiskanje .............................. 56
4. konfigurirajte funkcijo knjižice ................................................................................... 57

6. korak: konfigurirajte privzeto mesto spenjanja ........................................................................... 57

iv

SLWW

background image

Namestitev ali menjava spenjalnika/zlagalnika ali spenjalnika/zlagalnika z luknjalnikom pri izdelkih HP
Color LaserJet Enterprise M855 in HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ............................................. 59

Uvod ................................................................................................................................................... 59
Preden začnete .................................................................................................................................. 59
Potrebna orodja ................................................................................................................................ 59
1. korak: odstranite spenjalnik/zlagalnik ......................................................................................... 59
2. korak: odstranite embalažo z izbirnega oz. nadomestnega spenjalnika/zlagalnika .................. 61
3. korak: namestite izbirni oz. nadomestni spenjalnik/zlagalnik .................................................... 62
4. korak: vračanje delov .................................................................................................................... 64
5. korak: konfigurirajte privzeto mesto luknjanja ............................................................................ 65
6. korak: konfigurirajte privzeto mesto spenjanja ........................................................................... 65

Namestitev ali menjava enote za izdelavo knjižic ali enote za izdelavo knjižic z lukljalnikom pri izdelkih
HP Color LaserJet Enterprise M855 in HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ....................................... 67

Uvod ................................................................................................................................................... 67
Preden začnete .................................................................................................................................. 67
Potrebna orodja ................................................................................................................................ 67
1. korak: odstranite enoto za izdelavo knjižic .................................................................................. 67
2. korak: odstranite embalažo z izbirne oz. nadomestne enote za izdelavo knjižic ....................... 69
3. korak: namestite izbirno oz. nadomestno enoto za izdelavo knjižic ........................................... 70
4. korak: vračanje delov .................................................................................................................... 72
5. korak: konfigurirajte enoto za izdelavo knjižic v vdelanem spletnem strežniku ........................ 72

1. povežite se z vdelanim spletnim strežnikom ............................................................ 72
2. konfigurirajte funkcijo izbire papirja .......................................................................... 73
3. konfigurirajte funkcijo strani za eno- ali obojestransko tiskanje .............................. 74
4. konfigurirajte funkcijo knjižice ................................................................................... 75

6. korak: konfigurirajte privzeto mesto luknjanja ............................................................................ 75
7. korak: konfigurirajte privzeto mesto spenjanja ........................................................................... 76

Izdelek konfigurirajte za način nabiralnika ali zlagalnika .................................................................................. 77

1. korak: odprite HP-jev vdelani spletni strežnik ............................................................................. 77
2. korak: konfigurirajte način nabiralnika ali zlagalnika v vdelanem spletnem strežniku ............. 78
3. korak: konfigurirajte nastavitve spenjalnika/zlagalnika ............................................................. 80
4. korak: konfigurirajte nastavitve spenjanja/zbiranja .................................................................... 81
5. korak: konfigurirajte luknjanje ..................................................................................................... 82
6. korak: konfigurirajte izhodni predal ............................................................................................. 82

Konfiguracija HP-jevega gonilnika tiskalnika za Windows® 7, 8, 8.1 in OS X za način nabiralnika ali
zlagalnika ............................................................................................................................................................. 84

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 84
Windows® 8.0 in 8.1 .......................................................................................................................... 84
OS X .................................................................................................................................................... 84

SLWW

v

background image

3 Podprte velikosti in vrste papirja za pripomočke za zaključno obdelavo .......................................................... 87

HP LaserJet Enterprise M806 in HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 .......................................................... 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 in HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ....................................... 94
Nalaganje in usmerjenost papirja ..................................................................................................................... 100

Uvod ................................................................................................................................................ 100
Tiskanje z licem navzgor in z licem navzdol ................................................................................... 100
Usmerjenost papirja na pladnju 1 ................................................................................................... 102
Usmerjenost papirja na pladnjih 2, 3, 4 in 5 ................................................................................... 103
Usmerjenost papirja na 3 pladnjih za 500 listov ............................................................................ 105

4 Uporaba lukljalnika (izbirne enote za zaključno obdelavo) ............................................................................ 107

Uvod ................................................................................................................................................................... 108
Možnosti izhodnih dokumentov naprave ......................................................................................................... 109

Uvod ................................................................................................................................................ 109
Možnosti izhodnih dokumentov samo z luknjanjem ...................................................................... 110

2 luknji ........................................................................................................................... 110
3 luknje ......................................................................................................................... 111
4 luknje ......................................................................................................................... 112

Možnosti izhodnih dokumentov z luknjanjem in s spenjanjem ..................................................... 113

Izdelava 2 lukenj in namestitev 1 sponke .................................................................... 113
2 luknji in 2 sponki ........................................................................................................ 115
3 luknje in 1 sponka ...................................................................................................... 116
3 luknje in 2 sponki ....................................................................................................... 117
4 luknje in 1 sponka ...................................................................................................... 118
4 luknje in 2 sponki ....................................................................................................... 119

Luknjanje med kopiranjem iz izbirnega samodejnega podajalnika dokumentov (SPD-ja) ............................. 121
Luknjanje med tiskanjem iz aplikacije Windows® (izbirni pripomoček) z gonilnikom tiskalnika HP UPD ali
gonilnikom tiskalnika HP PCL 6 za določen izdelek .......................................................................................... 122
Luknjanje med tiskanjem iz aplikacije OS X (izbirni pripomoček) s HP-jevim gonilnikom tiskalnika .............. 123

5 Uporaba funkcije spenjanja/zbiranja (izbirna enota za zaključno obdelavo) ................................................... 125

Uvod ................................................................................................................................................................... 126
Možnosti izhodnih dokumentov naprave ......................................................................................................... 127

Uvod ................................................................................................................................................ 127
Možnosti izhodnih dokumentov samo s spenjanjem ..................................................................... 128

Namestitev 1 sponke .................................................................................................... 128
2 sponki ......................................................................................................................... 130

Možnosti izhodnih dokumentov s spenjanjem in z luknjanjem ..................................................... 132

Namestitev 1 sponke in izdelava 2 lukenj .................................................................... 132
1 sponka in 3 luknje ...................................................................................................... 134
1 sponka in 4 luknje ...................................................................................................... 135

vi

SLWW

background image

2 sponki in 2 luknji ........................................................................................................ 136
2 sponki in 3 luknje ....................................................................................................... 137
2 sponki in 4 luknje ....................................................................................................... 138

Spenjanje/zbiranje med kopiranjem iz izbirnega samodejnega podajalnika dokumentov (SPD-ja) .............. 140
Spenjanje/zbiranje med tiskanjem iz aplikacije Windows ® (izbirni pripomoček) z gonilnikom tiskalnika
HP UPD ali gonilnikom tiskalnika HP PCL 6 za določen izdelek ........................................................................ 141
Spenjanje/zbiranje med tiskanjem iz aplikacije OS X s HP-jevim gonilnikom tiskalnika ................................. 142

6 Tiskanje knjižic (izbirni pripomoček za zaključno obdelavo) .......................................................................... 143

Uvod ................................................................................................................................................................... 144
Ustvarjanje in uporaba tiskalnih bližnjic za knjižice ......................................................................................... 145

Ustvarjanje tiskalne bližnjice za knjižice v aplikaciji Windows® z gonilnikom tiskalnika HP
UPD ali gonilnikom tiskalnika HP PCL 6 za določen izdelek ........................................................... 145
Ustvarjanje bližnjice prednastavitve tiskanja knjižic v aplikaciji OS X s HP-jevim gonilnikom
tiskalnika ......................................................................................................................................... 145
Ustvarjanje bližnjice do hitrih nastavitev v HP-jevem vdelanem spletnem strežniku .................. 146

Povežite se z vdelanim spletnim strežnikom .............................................................. 146
Konfiguriranje bližnjice do hitrih nastavitev ................................................................ 147

1. korak: nastavite mesto gumba za hitro nastavitev in možnosti
komunikacije z uporabnikom na nadzorni plošči ...................................... 147
2. korak: nastavite izbiro papirja ............................................................... 147

Tiskanje knjižice iz računalnika z gonilnikom tiskalnika HP UPD ali gonilnikom tiskalnika HP PCL 6 za
določen izdelek za Windows® in s HP-jevim gonilnikom tiskalnika za Mac ..................................................... 148

Windows® ........................................................................................................................................ 148
OS X ................................................................................................................................................. 148

Izdelava knjižice v programu Microsoft® Publisher (Windows®) ...................................................................... 150

Izdelava knjižice v programu Microsoft® Publisher 2003 .............................................................. 150
Izdelava knjižice v programih Microsoft® Publisher 2010 in 2013 ................................................ 150

Izdelava knjižice v programu Adobe® Reader XI (Windows®) ........................................................................... 152
Izdelava knjižice med kopiranjem iz izbirnega samodejnega podajalnika dokumentov (SPD-ja) .................. 153

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1