HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - 4 luknje in 1 sponka

background image

4 luknje in 1 sponka

Naslednje tabele možnosti luknjanja in spenjanja po velikosti papirja za izdelka HP LaserJet Enterprise M806

in HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 se nanašajo na te naprave:

HP-jev spenjalnik/zlagalnik z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način nabiralnika – A2W82A

HP-jev spenjalnik/zlagalnik z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način zlagalnika – A2W82A

Naslednje tabele možnosti luknjanja in spenjanja po velikosti papirja za izdelka HP Color LaserJet Enterprise

M855 in HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 se nanašajo na te naprave:

118 Poglavje 4 Uporaba lukljalnika (izbirne enote za zaključno obdelavo)

SLWW

background image

HP-jev spenjalnik/zlagalnik z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način nabiralnika – A2W82A

HP-jev spenjalnik/zlagalnik z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način zlagalnika – A2W82A

HP-jeva enota za izdelavo knjižic/enota za zaključno obdelavo z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način

nabiralnika – CZ999A

HP-jeva enota za izdelavo knjižic/enota za zaključno obdelavo z lukljalnikom za 2 ali 4 luknje – način

zlagalnika – CZ999A

Tabela 4-15

Možnosti 4 lukenj in 1 sponke po velikosti papirja – podajanje z daljšim robom naprej na pladnju

Velikost papirja

Usmerjenost slike Ena sponka levo,

štiri luknje levo ali

zgoraj

Ena sponka levo,

štiri luknje levo

Ena sponka

desno, štiri luknje

desno

Ena sponka levo,

štiri luknje zgoraj

Ena sponka

desno, štiri

luknje zgoraj

Letter

216 x 279 mm

A4

210 x 297 mm

Pokončno

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Ni podprto

Ni podprto

Ležeče

Aa

123

Ni podprto

Ni podprto

Aa

123

Aa

123

Tabela 4-16

Možnosti 4 lukenj in 1 sponke po velikosti papirja – podajanje s krajšim robom naprej na pladnju

Velikost papirja

Usmerjenost slike Ena sponka levo,

štiri luknje levo ali

zgoraj

Ena sponka levo,

štiri luknje levo

Ena sponka

desno, štiri luknje

desno

Ena sponka levo,

štiri luknje zgoraj

Ena sponka

desno, štiri luknje

zgoraj

Ledger

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Pokončno

Aa

123

Ni podprto

Ni podprto

Aa

123

Aa

123

Ležeče

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Ni podprto

Ni podprto

OPOMBA:

Velikosti papirja Letter in A4 nista podprti pri podajanju krajšim robom naprej.